Nawigacja

Aktualności

Rajd historyczny „Zbuntowane miasto. Szczecin w Grudniu`70 – Styczniu `71” – Szczecin, 13 grudnia 2008 r.

  • foto #1
  • foto #2
  • foto #3
  • foto #4

8 szczecińska drużyna harcerzy ZHR „Płomień” im. Andrzeja i Jana Romockich oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Szczecinie zorganizowały i przeprowadziły rajd historyczny „Zbuntowane miasto. Szczecin w Grudniu`70 – Styczniu`71”.

Pomysł rajdu zrodził się w Szczecińskim Szczepie ZHR Watra w trakcie roku pracy, poświęconego tematowi „Mała Ojczyzna” (2007-2008). Celem bezpośrednim, jaki przed sobą stawiamy, jest poznawanie historii i współczesności Szczecina. Celem pośrednim – budzenie poczucia wspólnoty, miłości do małej Ojczyzny (szczególnie tożsamości młodych mieszkańców Grodu Gryfa) oraz przedstawienie znaczenia naszego miasta i regionu dla Polski.

PROGRAM RAJDU

Piątek 12 XII 2008
17.30-19.30 meldowanie na bazie
18.30-19.30 kolacja
19.30 apel rozpoczynający
20.00 kominek
21.00-22.30 akcja nocna
22.30 odprawa dla patrolowych
czas dla patroli; toaleta
24.00 cisza nocna

Sobota 13 XII 2008
7.00-8.00 toaleta i śniadanie
8.00-9.00 przejazd do Stoczni Szczecińskiej
9.00-10.00 Stocznia Szczecińska – złożenie kwiatów, wprowadzenie do gry
10.00-14.30 gra miejska
14.30-15.30 obiad w bazie
16.00-19.00 gra w bazie
19.00-20.00 kolacja
20.00 -23.00 akcja nocna
23.00 toaleta
24.00 cisza nocna

Niedziela 14 XII 2008
7.00-8.00 toaleta i śniadanie
8.30 Msza św.
9.30 apel kończący Rajd, wręczenie nagród
10.00-11.00 sprzątanie
ok. 11.00 krąg i odśpiewanie Bratniego Słowa

Do rajdu zgłosiły się następujące drużyny harcerskie:
23 Gorzowska Drużyna Harcerzy Tobruk
4 Szczecińska Drużyna Harcerek Suma Sił
8 Szczecińska Drużyna Harcerek Brzask
8 Szczecińska Drużyna Harcerzy Płomień 1
8 Szczecińska Drużyna Harcerzy Płomień 2
13 Szczecińska Drużyna Harcerzy Fagus
1 Trzebieska Drużyna Harcerek Szlak
1 próbna Czaplinecka Drużyna Harcerzy
2 próbna Czaplinecka Drużyna Harcerek

Organizatorzy wyznaczyli następujące zadania przedrajdowe dla uczestniczących drużyn:

1. Patrole miały przygotować i przywieźć na rajd 2 tabliczki na kijach z hasłami: pierwszą z hasłem nawiązującym do wydarzeń z Grudnia '70, drugą z hasłem „GRUDZIEŃ '70 PAMIĘTAMY” (oryginalność i estetyka była punktowana)
2. Każdy patrol miał przygotować i przywieźć na rajd flagę biało-czerwoną na kiju z czarnym napisem ZHR (Oryginalność i estetyka była punktowana)
3. Patrol miał zapoznać się artykułem zawartym na stronie rajdu w zakładce Grudzień 70.
4. Patrole przygotowały krótkie prezentacje drużyny (środowiska) w postaci gazetki (2 tablice styropianowe do dyspozycji od organizatorów) (oryginalność i estetyka punktowana)

W rajdzie wzięły udział patrole reprezentujące drużyny lub hufce harcerskie. Każda jednostka mogła wystawić więcej niż jeden patrol. Patrole liczyły co najmniej 5 członków z patrolowym, który ukończył rocznikowo min. 16 lat, organizatorzy zastrzegli także, by uczestnicy rajdu mieli ukończone 11 lat. Organizatorzy rajdu zapewnili uczestnikom noclegi w warunkach harcerskich (tj. kawałek podłogi), obiad w sobotę oraz herbatę do pozostałych posiłków, plan miasta oraz skoroszyty, w których zawarto zadania. Bazą rajdu były sale w Szkołach Salezjańskich na ul. Ku Słońcu 124.

Pracownicy OBEP IPN w Szczecinie – Paweł Miedziński i Grzegorz Czapski przygotowali materiały do zadań wykonywanych w czasie gry miejskiej, przeprowadzonej w sobotę 13 grudnia. Zadania związane były z tematyka rajdu. W pierwszym zadaniu uczestnicy mieli na podstawie zdjęć archiwalnych, przedstawiających wydarzenia z grudnia 1970 r, odnaleźć prezentowane miejsca i zrobić na ich tle zdjęcia swojego patrolu. Kolejne zadanie polegało na odnalezieniu budynków prezentowanych na archiwalnych zdjęciach i określeniu ich współczesnego przeznaczenia. Trzecie zadanie polegało na przygotowaniu fotografii z takiej samej perspektywy, z jakiej były wykonane w grudniu 1970 roku. Zdjęcia do tego zadania zostały wybrane spośród wykonanych przez funkcjonariuszy SB w trakcie zamieszek. Uczestnicy rajdu mieli także za zadanie przeprowadzenie wśród mieszkańców Szczecina miniankiety, w której mieli ustalić stopień znajomości historii omawianych wydarzeń. Harcerze uczestniczący w rajdzie rozdawali też ulotki i rozwiesili plakaty upamiętniające omawiane wydarzenia.

Przygotowano ponadto dwa zadania, które zostały zrealizowane w trakcie tzw. „akcji nocnych”. Pierwsze polegało na odnalezieniu na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie grobów osób zabitych w trakcie zajść grudniowych i zapaleniu zniczy. Drugie zadanie polegało na sporządzeniu na chodnikach w Szczecinie napisów „Grudzień`70. Pamiętamy”. Przygotowano wcześniej szablony na płytach PCV, które miały pomóc w realizacji tego zadnia.

Zwycięskie patrole otrzymały nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik rajdu – publikacje IPN. Na zakończenie odbyła się ewaluacja rajdu. Uczestnicy wypełnili ankietę, w której musieli wykazać się znajomością faktów. Odbyła się także dyskusja na temat przebiegu rajdu. Można stwierdzić, że rajd był udanym przedsięwzięciem. Osiągnięto wszystkie cele postawione przez organizatorów. Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy zapewnili, ze rajd będzie imprezą cykliczną. Postanowili, że w kolejnym roku zostaną zaproszeni do uczestnictwa także uczniowie niezrzeszeni w ZHR.

do góry