Nawigacja

Aktualności

Wernisaż wystawy „1966. Milenium kontra 1000-lecie” – Bydgoszcz, 20 czerwca 2008 r.

  • 1
  • 2
  • 3
W dniu 20 czerwca 2008 r. w Muzeum Wolności i Solidarności w Bydgoszczy, przy pl. Kościeleckich 8 (budynek Policealnej Szkoły Organizacji i Zarządzania), odbył się przygotowany wspólnie przez Delegaturę IPN w Bydgoszczy oraz Muzeum Wolności i Solidarności wernisaż wystawy „1966. Milenium kontra 1000-lecie”.

Wystawa przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu. Koncentruje się na przedstawieniu realizowanego przez Kościół w latach 1956–1966 programu uroczystych obchodów 1000. rocznicy przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa i zestawia go z zaplanowanym przez władze partyjne i państwowe na lata 1960–1966 programem obchodów tysiąclecia polskiej państwowości. Autorzy wystawy przy pomocy fotografii i merytorycznego komentarza przybliżają widzom podstawowe problemy, jakie komunistyczna władza sprawiała organizatorom i uczestnikom religijnych uroczystości, a także wysiłki, jakie podejmowała, by przyćmić wszelkie inicjatywy kościelne w tamtym okresie. Szczególnie poruszającym elementem wystawy są fragmenty „Zapisków milenijnych” kardynała Wyszyńskiego, które stanowią smutne memento konfliktu katolickiej duchowości i zasad komunistycznej walki o „rząd dusz”.

Na wernisażu obecna była Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Krystyna Trepczyńska. Wprowadzenia w tematykę wystawy dokonał Waldemar Ptak, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku – Delegatury w Bydgoszczy.

Wystawa wpisuje się w zakres nieformalnej współpracy bydgoskiej Delegatury z Muzeum Wolności i Solidarności, którego kustoszem jest Adam Gajewski.

Ekspozycję będzie można oglądać od 20 czerwca do końca września 2008 r. w pomieszczeniach Muzeum, mieszczących się przy Placu Kościeleckich 8 w Bydgoszczy (budynek Policealnej Szkoły Organizacji i Zarządzania), w godz. 10.00-15.00. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Adamem Domanem, pracownikiem biblioteki szkoły (II piętro) – tel. kom. 697 243 022.

Serdecznie zapraszamy!
do góry