Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Zajęcia edukacyjne dla uczniów w Izbie Pamięci Prezydentów RP na Uchodźstwie przy Mauzoleum w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich na zajęcia edukacyjne w Izbie Pamięci Prezydentów RP na Uchodźstwie, które będą odbywały się od 5 do 28 grudnia 2023 r. we wtorki i czwartki o godz. 10.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów w Izbie Pamięci Prezydentów RP na Uchodźstwie przy Mauzoleum w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Zajęcia edukacyjne dla uczniów w Izbie Pamięci Prezydentów RP na Uchodźstwie przy Mauzoleum w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Zajęcia edukacyjne dla uczniów w Izbie Pamięci Prezydentów RP na Uchodźstwie przy Mauzoleum w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Izba Pamięci Prezydentów RP jako integralna część Mauzoleum Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie rozpoczęła swoją działalność 12 listopada 2022 r. wraz ze sprowadzeniem z Wielkiej Brytanii do Mauzoleum szczątków trzech pierwszych prezydentów RP na uchodźstwie – Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Na prezentowanej w Izbie Pamięci wystawie stałej, przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej IPN we współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” znajdują się gabloty przedstawiające postacie wszystkich prezydentów RP na uchodźstwie, jak również związane z nimi liczne pamiątki, fotografie, oryginalne dokumenty. Wśród zgromadzonych przedmiotów znajduje się m.in. egzemplarz dziennika „Wieczór Warszawski” z 1 września 1939 r. z historycznym orędziem prezydenta Ignacego Mościckiego dotyczącym wybuchu wojny, pieczęć prezydenta Kazimierza Sabbata, ryngraf ofiarowany 4 września 2004 r. Ryszardowi Kaczorowskiemu z okazji 85 rocznicy urodzin czy paszport prezydenta Stanisława Ostrowskiego.

Zajęcia edukacyjne w Izbie Pamięci mają zwiększyć wiedzę młodzieży na temat losów Polski w XX, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów emigracji politycznej po II wojnie światowej oraz działalności prezydentów RP na uchodźstwie. Celem zajęć jest również rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi historią, a także kształtowanie patriotyzmu i postawy szacunku wobec ludzi zasłużonych dla ojczyzny.

Lekcje w Izbie Pamięci skierowane są do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich. Zajęcia będą odbywały się o godz. 10 w następujących terminach: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 28 grudnia 2023 r.

Zgłoszenia klasy może dokonać nauczyciel, zapisy przyjmuje oraz udziela wszystkich szczegółowych informacji koordynator zajęć – Karol Kasprzak, tel. 581-85-61/ karol.kasprzak@ipn.gov.pl

do góry