Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Inauguracja działalności „Przystanku Historia” w Irlandii

18 listopada 2023 r. w Ambasadzie RP w Dublinie miała miejsce uroczysta inauguracja „Przystanku Historia Irlandia”. Na czele delegacji Instytutu Pamięci Narodowej – zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski.

Inauguracja działalności „Przystanku Historia” w Irlandii – Dublin, 18–19 listopada 2023. Fot. Artur Chomicz (IPN)
Inauguracja działalności „Przystanku Historia” w Irlandii – Dublin, 18–19 listopada 2023. Fot. Artur Chomicz (IPN)
Inauguracja działalności „Przystanku Historia” w Irlandii – Dublin, 18–19 listopada 2023. Fot. Artur Chomicz (IPN)
Inauguracja działalności „Przystanku Historia” w Irlandii – Dublin, 18–19 listopada 2023. Fot. Artur Chomicz (IPN)
Inauguracja działalności „Przystanku Historia” w Irlandii – Dublin, 18–19 listopada 2023. Fot. Artur Chomicz (IPN)
Inauguracja działalności „Przystanku Historia” w Irlandii – Dublin, 18–19 listopada 2023. Fot. Artur Chomicz (IPN)

W sobotę 18 listopada 2023 r. zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski wraz z delegacją wziął udział w uroczystym ślubowaniu uczniów klas pierwszych w Polskiej Akademii Wiedzy im. Adama Mickiewicza działającej przy Ambasadzie RP w Dublinie. Na uroczystości obecna była dyrektor szkoły Małgorzata Rosek, Ambasador RP prof. Arkady Rzegocki, Konsul RP Maciej Wójcik, dyrektor Biura Przystanków Historia Łukasz Witek, a także grono nauczycielskie oraz uczniowie szkoły. Uczestnicy byli świadkami pięknego wydarzenia przygotowanego przez społeczność szkolną.

Mam taką prośbę do pierwszoklasistów, żebyście zapamiętali ten dzień, bo to bardzo ważny dzień. Uczcie się polskiego, uczcie się polskiej historii, polskiej tradycji i kochajcie Polskę, ona jest tego warta bo to nasza Matka

– mówił podczas ślubowania zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski.

Następnie delegacja IPN złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą pilota Bolesława Sawiaka, który został ciężko ranny podczas walki z niemieckim samolotem bombowym Ju – 88. Chcąc ratować siebie i maszynę, zdecydował się na lądowanie, jednak samolot rozbił się. Nieprzytomnego pilota przewieziono do wojskowego szpitala w Dublinie. Tam zmarł w niedzielę, 23 sierpnia 1942 r.

Najważniejszym punktem sobotniej aktywności delegacji Instytutu Pamięci Narodowej była uroczysta inauguracja „Przystanku Historia IPN Irlandia”, w Ambasadzie Polskiej w Dublinie. W swoim wystąpieniu Ambsador RP prof. Arkady Rzegocki podkreślił wartość współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Polską Ambasadą w Dublinie. Jej głównym celem jest podtrzymywanie polskości wśród najmłodszych pokoleń Polaków na emigracji.

Instytut Pamięci Narodowej jest instytucją państwa polskiego powołaną do badania dziejów Polski w wieku XX, ale w naszej misji mieści się też utrzymywanie polskości poza granicami wolnej i niepodległej Polski. Dlatego z dumą przyjmuję fakt, że Państwo tak entuzjastycznie odnoszą się do powstania tutaj  przy ambasadzie polskiej Przystanku Historia

– podkreślił dr hab. Karol Polejowski.

Edyta Bakuła, dyrektor Polskiej Szkoły w Cork podziękowała za powołanie do życia „Przystanku Historia IPN” w Irlandii, zwracając jednocześnie uwagę na to, jak ważne jest wsparcie IPN w działalności polskich szkół za granicą.

Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Gdańsk wygłosił okolicznościową prelekcję pt. „IPN i jego misja w kontekście działalności »Przystanku Historia« w Irlandii”, przybliżając uczestnikom pomysł i idee „Przystanku Historia IPN” Dublin.

Po przemówieniach w obecności m.in. dyrektora Biura Przystanków Historia Łukasza Witka, dr hab. Karol Polejowski oraz Edyta Bakuła podpisali porozumienie konstytuujące „Przystanek Historia IPN” w Irlandii.

Otwarciu „Przystanku Historia IPN” w Dublinie towarzyszyły zajęcia prowadzone przez naszych edukatorów: dr Barbarę Męczykowską, Aleksandrę Szwarc, Bartosza Januszewskiego i Daniela Sieczkowskiego, dla uczniów klas 7–8 oraz szkół średnich.

W zagranicznych „Przystankach Historia IPN” nasi edukatorzy, naukowcy i archiwiści przedstawiają w ramach warsztatów, wykładów i spotkań szeroką ofertę edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentują wyniki najnowszych badań, a także pozyskują do „Archiwum pełnego pamięci” bezcenne pamiątki po polskich emigrantach. Pierwszy zagraniczny „Przystanek Historia” został uruchomiony w Wilnie w 2015 r. Niedługo powstały kolejne: we Lwowie, w Brukseli, Edynburgu, Nowym Jorku, Chicago, Londynie, Berlinie, Zaolziu, a ostatnio w Houston oraz Dallas.

 
do góry