Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Wydawnictwo IPN poleca

W listopadzie Wydawnictwo IPN poleca publikacje:

Wydawnictwo IPN poleca

 

Edward Gigilewicz, Leon Popek, Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego, IPN, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, Lublin-Warszawa 2023, 432 s., ISBN 978-83-8229-840-6

Album, wydany z okazji 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej, ukazuje kościoły i kaplice na Wołyniu na akwarelach Włodzimierza Sławosza Dębskiego oraz na fotografiach przedwojennych i współczesnych.

 

Wojciech Korfanty, „Sądu historii się nie obawiam”. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego II i III kadencji (1930-1935), wybór i opracowanie Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Katowice-Warszawa 2023, 320 s., ISBN 978-83-8229-855-0 

Publikacja w ramach Oddziałowego Projektu Badawczego IPN: „Powstania śląskie 1919-1921".

Seria Wydawnicza Oddziału IPN w Katowicach.

Publikacja zawiera 22 przemówienia Wojciecha Korfantego (1873-1939), wygłoszone na forum Sejmu Śląskiego II i III kadencji (1930, 1930-1935). Jest to edycja krytyczna wyboru jego mów z tego parlamentu. Jak dotąd nie były one publikowane, tymczasem stanowią ważny przyczynek do rekonstrukcji poglądów polityka w okresie międzywojennym. Tom jest kontynuacją wcześniejszej publikacji zawierającej przemówienia Korfantego w Sejmie Śląskim I kadencji (1922-1929).

 

„Na stos rzuciliśmy nasz życia los”. W rocznicę odzyskania niepodległości, red. Stanisław Wiech, Michał Zawisza, Kielce - Warszawa 2023, 328 s., ISBN 978-83-8229-768-3

Tematyka dziewiętnastowiecznej niewoli narodowej oraz walki o niepodległą Polskę wciąż budzą zainteresowanie historyków. Setna rocznica odzyskania niepodległości i konferencja naukowa w Kielcach w dniach 8–9 listopada 2018 r. stały się okazją do spotkania badaczy z całego kraju. Pokłosiem konferencji jest niniejsza publikacja, złożona z czternastu artykułów uznanych badaczy, omawiających takie zagadnienia jak specyfika dziejów Polski w XIX w., koncepcje odbudowy i dyskusje nad kształtem niepodległego państwa, różne formy aktywności na rzecz społeczeństwa i odzyskania suwerenności, problematyka świadomości społecznej ludności wiejskiej czy opieki nad inwalidami wojennymi w okresie II RP.

 

 

 

do góry