Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

O działaniach tajnych służb komunistycznych wobec Karola Wojtyły na Międzynarodowym Kongresie Teologów Krajów Trójmorza

W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbywa się Międzynarodowy Kongres Teologów Krajów Trójmorza. W jednym z paneli dyskusyjnych wystąpił dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

O działaniach tajnych służb komunistycznych wobec Karola Wojtyły na Międzynarodowym Kongresie Teologów Krajów Trójmorza – Lublin, 23 października 2023. Na zdj. dr Karol Nawrocki. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
O działaniach tajnych służb komunistycznych wobec Karola Wojtyły na Międzynarodowym Kongresie Teologów Krajów Trójmorza – Lublin, 23 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
O działaniach tajnych służb komunistycznych wobec Karola Wojtyły na Międzynarodowym Kongresie Teologów Krajów Trójmorza – Lublin, 23 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
O działaniach tajnych służb komunistycznych wobec Karola Wojtyły na Międzynarodowym Kongresie Teologów Krajów Trójmorza – Lublin, 23 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
O działaniach tajnych służb komunistycznych wobec Karola Wojtyły na Międzynarodowym Kongresie Teologów Krajów Trójmorza – Lublin, 23 października 2023. Na zdj. dr hab. Dominik Zamiatała. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
O działaniach tajnych służb komunistycznych wobec Karola Wojtyły na Międzynarodowym Kongresie Teologów Krajów Trójmorza – Lublin, 23 października 2023. Na zdj. dr Jan Dohnalik. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
O działaniach tajnych służb komunistycznych wobec Karola Wojtyły na Międzynarodowym Kongresie Teologów Krajów Trójmorza – Lublin, 23 października 2023. Na zdj. dr hab. Paweł Skibiński. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
O działaniach tajnych służb komunistycznych wobec Karola Wojtyły na Międzynarodowym Kongresie Teologów Krajów Trójmorza – Lublin, 23 października 2023. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Dr Nawrocki wygłosił wykład „Kapłan, biskup, metropolita, papież – strażnik wartości chrześcijańskich w czasach czerwonego totalitaryzmu”, w którym przedstawił sylwetkę Karola Wojtyły oraz odniósł się do działań służb komunistycznych wobec duchownego.

– Karol Wojtyła jako kapłan, biskup, przewodnik kościoła krakowskiego i wreszcie papież z dalekiego kraju stał na straży chrześcijańskich wartości stanowiących o tożsamości narodu polskiego i szerzej Europy zwalczanych, po II wojnie światowej przez sowieckich przywódców i ich sprzymierzeńców, którzy gwałtem narzucili państwom bloku wschodniego ideologię marksistowsko-leninowską, wraz z materialistyczną wizją świata.

–  mówił prezes IPN.

Wspomniał również o działaniach aparatu bezpieczeństwa wobec Karola Wojtyły. W 1955 roku kapłan był inwigilowany w sprawie o charakterze ewidencyjno-obserwacyjnym o kryptonimie „Pedagog”. Nowe formy pracy duszpasterskiej ze studentami jakie wprowadził, były sprzeczne z lansowanym przez komunistów wychowaniem ateistycznym, a także wypowiedzi kapłana, w których doszukiwano się treści „wrogich materialistycznemu światopoglądowi”. Za takie uznano m.in. kazanie wygłoszone przez Karola Wojtyłę w roku 1956 w czasie rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży i studentów w kościele św. Floriana w Krakowie. Jako biskup i metropolita Karol Wojtyła angażował się w rekolekcje i spotkania akademickie, ogólnopolskie pielgrzymki duszpasterstwa akademickiego na Jasną Górę, jednak przede wszystkim zabiegał o rozwój duszpasterstwa akademickiego. Z jego inicjatywy przy wydziale duszpasterskim kurii krakowskiej powstała komisja koordynująca działanie duszpasterstwa akademickiego w Krakowie. W środowisku duszpasterstwa akademickiego studenci zaspokajali potrzeby duchowe, intelektualne, kulturalne ale także i potrzeby socjalne. Doświadczali tego, czego brakowało w świecie komunistycznym, czyli prawdy i wolności. To właśnie tam kiełkował zalążek buntu wobec komunistycznemu zniewoleniu. Metropolita krakowski wspierał studentów zarówno w marcu 1968 roku, jak i w maju 1977 roku, gdy po śmierci Stanisława Pyjasa na fundamencie tej tragicznej śmierci zrodził się Studencki Komitet Solidarności.

– Dla Instytutu Pamięci Narodowej Jan Paweł II pozostawił ogromną spuściznę ważnego słowa i materialnych dzieł, w tym też tych skierowanych do rodaków, a także do nas, do współczesnych. [...] To jest też dziedzictwo, z którego korzystamy w naszej pracy edukacyjnej w Instytucie Pamięci Narodowej, ale też do wyznaczania kierunków naszych działań.

– podsumował dr Karol Nawrocki.

***

Międzynarodowy Kongres Teologów Krajów Trójmorza, który odbywa się w dniach 23–27 października 2023 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest inicjatywą akademicką, której głównym celem jest pogłębianie więzi między środowiskami naukowymi i kościelnymi sąsiednich regionów Europy w dziedzinie teologii. Integracja akademicka państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (3SI - Three Seas Initiative), która stanowi platformę współpracy dla 12 krajów Unii Europejskiej położonych między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, znalazła swoje odzwierciedlenie w niedawno utworzonej sieci uniwersytetów (3SUN - The Three Seas University Network) w Lublinie. Celem tej sieci jest wspieranie integracji środowiska akademickiego wymienionych krajów poprzez współpracę w dziedzinie komercjalizacji wiedzy oraz wymianę doświadczeń dydaktyczno-naukowych. W tym kontekście istnieje również potrzeba współpracy w obszarze nauk teologicznych.

Hasło Kongresu – „Wiara i teologia bliżej nas” – ukazuje jego cele: integrację refleksji naukowej z aspektami popularnonaukowymi, duszpasterskimi i kulturalnymi, oraz umożliwienie spotkanie teologów z krajów o podobnej historii, duchowym dziedzictwie i kulturze, aby mogli oni pochylić się nad zagadnieniami, które stanowią szczególne wyzwanie dla współczesnej refleksji teologicznej w tej części Europy. Kongres ma dążyć do podkreślenia, że misja teologa nie ogranicza się do działalności uniwersyteckiej i naukowej, ale obejmuje również służbę Kościołowi, społeczeństwu i jednostkom w codziennym przeżywaniu wiary.

Międzynarodowy Kongres Teologiczny składa się z dwóch części. Pierwszą (przedpołudniową) stanowi Kongres Teologów Krajów Trójmorza pod tytułem „Teologia w dialogu ze współczesnością”. Drugą część Międzynarodowego Kongresu Teologicznego stanowić będzie Forum młodych, którego charakter dobrze oddają hasła poszczególnych wydarzeń: „Zobacz i przekonaj się”, „Bóg na wyciągnięcie ręki”, „Wiara i odwaga”, „Siłacze ze wspólnoty”, „Wychowanie to wyzwanie”, „Mam wiarę i nie zawaham się jej użyć”.

 

Wystawa o Karolu Wojtyle/ Janie Pawle II

Więcej o Karolu Wojtyle/ Janie Pawle II

 

do góry