Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec”

Wernisaż odbył się 12 września 2023 roku na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec”. Na zdj. dr Grzegorz Majchrzak, autor wystawy – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec”. Na zdj. prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec”. Na zdj. dr hab. Karol Polejowski, wiceprezes IPN – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)
W Warszawie otwarto wystawę „Nie tylko Siwiec” – 12 września 2023. Fot. Andrzej Węcławek (IPN)

W wydarzeniu wzięli udział prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie oraz dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Podczas wernisażu dr hab. Karol Polejowski powiedział,  że bardzo istotnym elementem działania Instytutu Pamięci Narodowej jest to, aby mówić o historii oraz edukować i uzmysławiać, do czego prowadzą systemy totalitarne.

– Nie ulega wątpliwości, że Ryszard Siwiec jest najbardziej znaną postacią, która w 1968 r. bardzo zdecydowanie, bo z poświęceniem własnego życia zaprotestowała przeciw udziałowi Polaków w mundurach tzw. Ludowego Wojska Polskiego w agresji sowieckiej na Czechosłowację. […] Ryszard Siwiec w Polsce, a Jan Palach w Czechosłowacji którzy poświęcili swoje życie w obronie wolności i prawdy, stali się symbolami potępienia sowieckiej agresji w Polsce i na terenie Czechosłowacji. […] Niech żyje w nas pamięć Ryszarda Siwca i wszystkich, którzy z systemami totalitarnymi po roku 1945 walczyli. Cześć i chwała bohaterom!

Wystawa pokazuje polskie protesty przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego (w tym ludowego Wojska Polskiego) na Czechosłowację w sierpniu 1968 r. oraz akty solidarności z Czechami i Słowakami – zarówno te na terenie Polski, jak i w samej Czechosłowacji, a także w środowisku polskiej emigracji na Zachodzie.

Składają się na nią m.in. plansze pokazujące kolportaż ulotek, zarówno tych „produkowanych” w kraju, jak i przemycanych z Czechosłowacji. Można zobaczyć listy, napisy czy plakaty przeciwko „bratniej pomocy”, jak określano inwazję, jak również składanie kwiatów w hołdzie Czechom i Słowakom, czy rzucanie legitymacji partyjnych.  Prezentuje również protesty bardziej radykalne  od zrzucenia tablicy ku czci Lenina po najbardziej tragiczny, czyli samospalenie Ryszarda Siwca. Wystawa nie wyczerpuje różnorodności form protestu, ani też nie ukazuje wszystkich zaangażowanych w nie osób. Nie udało się np. dotrzeć do Polki, która wraz z Czechami budowała barykady czy Polek, które na łamach jednej z działających wówczas nielegalnie rozgłośni, apelowały do polskich żołnierzy, aby nie brali udziału w tłumieniu Praskiej Wiosny.

– […] Przede wszystkim jesteśmy instytucją, która ma obowiązki społeczne i misję, które wychodzą poza formułę klasycznego muzeum, dzięki czemu takie wystawy są dostępne bez ograniczeń dla wszystkich – zarówno dla tych, którzy pamiętają przełomowe wydarzenia historyczne, jak i dla tych, którzy chcą się historii uczyć. Dziś możemy oddać hołd ludziom, którzy głośno upomnieli się o uczciwość i przyzwoitość i zaprotestowali przeciwko sowieckiej agresji. […] To lekcja historii na przyszłość, to cały czas aktualne przesłanie, które powinniśmy brać pod uwagę, patrząc na naszą rzeczywistość dzisiaj i w kontekście przyszłości. 

– mówił podczas wystawy dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.

Autorem ekspozycji jest dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych IPN.

 

* * *

Ryszard Siwiec

W czasie Centralnych Uroczystości Dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, 8 września 1968 r., księgowy z Przemyśla zdobył się na dramatyczny protest. W obecności przywódców Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz około 100 tys. widzów Ryszard Siwiec dokonał samospalenia. Prawda o przyczynach jego decyzji przez lata była ukrywana.

20 sierpnia 1968 r. rozpoczęła się inwazja sił zbrojnych Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Udział Wojska Polskiego w interwencji, choć wymuszony przez sprawujący nadrzędną rolę w pakcie Związek Sowiecki, położył się cieniem na stosunkach między Polską, a jej południowym sąsiadem. Wielu naszych rodaków nie zgadzało się z decyzją o wkroczeniu do Czechosłowacji. Był wśród nich Ryszard Siwiec, były żołnierz Armii Krajowej, absolwent filozofii, księgowy z Przemyśla. Postanowił poświęcić życie, aby zamanifestować sprzeciw dla inwazji. Aby nadać swojemu protestowi jak największy rozgłos, na jego miejsce wybrał Centralne Uroczystości Dożynkowe.

8 września 1968 r., w obecności m.in. I sekretarza KC PZPR, ale także 100 tys. widzów zgromadzonych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, Siwiec oblał się rozpuszczalnikiem, a następnie podpalił. Płonąc, krzyczał: „Protestuję, protestuję, protestuję!”, „Niech żyje wolna Polska!”, „To jest okrzyk konającego, wolnego człowieka!” oraz „Nie ratujcie mnie, zobaczcie, co mam w teczce”.

Jak się później okazało, w teczce znajdowała się biało-czerwona flaga z napisem: „Za naszą i waszą wolność. Honor i Ojczyzna” oraz ulotki dotyczące inwazji na Czechosłowację. Siwiec nie pozwalał na udzielenie sobie pomocy, odganiając ludzi próbujących go ratować. W czasie tego dramatycznego aktu na płycie stadionu nadal grała muzyka i odbywały się uroczystości. Nikt nie przerwał imprezy.

Jeszcze tego samego dnia Komenda Stołeczna MO wszczęła dochodzenie przeciwko Ryszardowi Siwcowi, zarzucając mu, że 8 września 1968 r publiczne rozpowszechniał ulotki, zawierające fałszywe wiadomości o sytuacji polityczno-społecznej w PRL. W jego mieszkaniu dokonano rewizji. Służba Bezpieczeństwa nałożyła całkowitą blokadę informacyjną na wydarzenia, do których doszło podczas uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia. Ukryto prawdziwe motywy postępowania Ryszarda Siwca, a jednocześnie rozpowszechniano informacje o jego rzekomej niepoczytalności. Niestety działania te okazały się na tyle skuteczne, że bohaterski czyn księgowego z Przemyśla do lat 90. pozostawał właściwie nieznany.

– […] Ryszard Siwiec zginął po to, żeby nie zginęła wolność. Oddajmy dzisiaj hołd wszystkim znanym i tym wciąż anonimowym bohaterom i bohaterkom, którzy odważyli się stanąć w obronie wartości, w które wierzyli. Wielu z nich musiało zapłacić najwyższą cenę swojego życia. Cześć pamięci wszystkim ofiarom reżimów socjalistycznych!

– podkreślił zastępca ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce, Martin Cimerman.

Ryszard Siwiec został przewieziony do Szpitala Praskiego z poparzeniami II i III stopnia, obejmującymi ponad 80 procent powierzchni ciała. Zmarł cztery dni później.

Łukasz Kamiński: Przeciw totalnej tyranii zła. Ryszard Siwiec (1909–1968)

Radosław Poboży: Ryszard Siwiec – wołanie o wolność utrwalone na taśmie SB

►Film z Archiwum IPN, na którym zarejestrowano moment samospalenia Ryszarda Siwca

 

do góry