Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych powierzył swoje archiwum Instytutowi Pamięci Narodowej

Porozumienie zostało zawarte 24 sierpnia 2023 r. w Warszawie w obecności Stanisława Zalewskiego, prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, dr. Mateusza Szpytmy, zastępcy prezesa IPN oraz Marzeny Kruk, dyrektor Archiwum IPN. Umowa gwarantuje kompleksowe zabezpieczenie przez IPN zbiorów zgromadzonych na przestrzeni kilkudziesięciu lat działalności Związku.

Podpisanie umowy pomiędzy IPN a Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Od lewej: Elżbieta Kubiak-Siemieniacka, Stanisław Zalewski – prezes Związku, dr Mateusz Szpytma – zastępca prezesa IPN, Marzena Kruk – dyrektor AIPN – Warszawa, 24 sierpnia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Podpisanie umowy pomiędzy IPN a Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Warszawa, 24 sierpnia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Podpisanie umowy pomiędzy IPN a Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Warszawa, 24 sierpnia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Podpisanie umowy pomiędzy IPN a Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Warszawa, 24 sierpnia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Fragment archiwum zlikwidowanego Oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Krakowie. Fot. Archiwum IPN w Krakowie
Fragment archiwum zlikwidowanego Oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Krakowie. Fot. Archiwum IPN w Krakowie

Instytut uporządkuje, zewidencjonuje, opracuje, zdigitalizuje i włączy do zasobu archiwalnego IPN materiały przekazywane przez Związek oraz jego oddziały i koła. Zbiory, które wymagają szczególnej ochrony trafią do pracowni konserwatorskiej. Po zakończeniu procesu opracowania materiały będą udostępniane uprawnionym podmiotom, naukowcom i dziennikarzom.

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń i Związków 31 maja 1946 r. na mocy decyzji prezydenta m.st. Warszawy. Równolegle powstawały oddziały Związku. Trzy lata później razem z innymi organizacjami o charakterze kombatanckim został przez władze państwowe rozwiązany i włączono je wszystkie do nowo utworzonego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Po likwidacji ZBoWiD-u Związek ponownie wpisano do rejestru Stowarzyszeń i Związków. Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych zrzesza byłych więźniów politycznych i otacza ich opieką. Udziela pomocy w uzyskiwaniu zadośćuczynienia dla byłych więźniów za poniesione straty moralne, zdrowotne i materialne oraz upamiętnia miejsca martyrologii Polaków na terenach byłych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych i miejsc pamięci narodowej.

Pierwsze zabezpieczone dzięki umowie materiały, będące do tej pory w dyspozycji zlikwidowanego krakowskiego oddziału Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, trafią już 25 sierpnia 2023 r. do Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie.

do góry