Nawigacja

Aktualności

Przyjmujemy zgłoszenia do Nagrody IPN „Ambasador Polskiej Historii”

  • Ambasador Polskiej Historii
    Ambasador Polskiej Historii

Instytut Pamięci Narodowej przyjmuje zgłoszenia do nagrody „Ambasador Polskiej Historii” (do zeszłego roku noszącej nazwę „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski). Tak jak dotychczas, jest ona przeznaczona dla osób i organizacji spoza Polski. To honorowe wyróżnienie, ustanowione przez Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej, otrzymują osoby oraz instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii polskiego narodu oraz wspierające Instytut w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla polskiego narodu. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Opis, jedna do trzech stron, powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, opieka nad cmentarzami czy pomnikami, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski, itp. Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18 grudnia 1998 r., zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, szczególnie epoką walki Polaków z totalitaryzmami. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące okresu pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis zasług  uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie).

Skan zgłoszenia należy nadesłać na adres ambasador.historii@ipn.gov.pl, a pisemną wersję zgłoszenia należy nadać do 10 maja 2023 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1 
02-676 Warszawa
z dopiskiem „Ambasador Polskiej Historii”

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres: ambasador.historii@ipn.gov.pl

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

do góry