Nawigacja

Aktualności

Porozumienie w sprawie współdziałania pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Dr Karol Nawrocki, prezes IPN oraz płk Konrad Korpowski, dyrektor RCB podczas podpisania porozumienia w sprawie współdziałania pomiędzy IPN a RCB – Warszawa, 5 kwietnia 2023. Fot: Mikołaj Bujak (IPN)

Porozumienie zostało podpisane 5 kwietnia 2023 r. przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego i dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk. Konrada Korpowskiego.

Obie strony zobowiązały się do współpracy w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego oraz budowania odporności społecznej na zagrożenia z uwzględnieniem doświadczeń historycznych.

Współdziałanie ma obejmować m.in.:

  • Prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zagrożeniom istotnym dla bezpieczeństwa narodowego i realizację działań o charakterze edukacyjnym; 
  • Prowadzenie działań na rzecz usprawnienia komunikacji na linii Państwo – obywatel w sytuacjach kryzysowych;
  • Organizowanie wspólnych konferencji lub seminariów dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem Państwa;
  • Wymianę materiałów szkoleniowych oraz doświadczeń dotyczących wykonywania ustawowych zadań.

Porozumienie wchodzi w życie 5 kwietnia 2023 r.

do góry