Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Dyskusja historyków „Nieodrobiona lekcja historii”

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką oraz przypadającej w tym roku 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim 25 marca 2023 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie odbyła się dyskusja historyków „Nieodrobiona lekcja historii: los dzieci  Ireny Sendlerowej z getta warszawskiego oraz dzieci polskich z obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi”.

Podczas dyskusji rozmówcy zastanawiali się nad losem dzieci żydowskich i polskich podczas II wojny światowej. Szczególną uwagę poświęcili działalności Ireny Sendlerowej oraz Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które niosły pomoc dzieciom żydowskim. 

Poprzez porównanie starali się ukazać dramatyczny los żydowskich i polskich sierot, które znalazły się w wyniku polityki terroru niemieckiego okupanta wśród obcych sobie kulturowo i religijnie społeczności: polskiej (dzieci żydowskie) i niemieckiej (germanizowane dzieci polskie).

W dyskusji wzięli udział:

  • s. dr Antonietta Frącek (Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi)
  • dr Martyna Grądzka-Rejak (IPN BBH w Warszawie, Muzeum Getta Warszawskiego)
  • Ewelina Karpińska-Morek („Tentego Media”)
  • Artur Ossowski (Oddział IPN w Łodzi)

Dyskusję poprowadził dr Marcin Chorązki (Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej).

Zapis spotkania na kanale IPNtv

Organizatorem spotkania jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Wydarzenie zorganizowane w ramach cyklu spotkań „Akademia Sprawiedliwych”. Celem spotkań jest pobudzenie dyskursu naukowego w ramach różnych dyscyplin nad dziedzictwem rodziny Ulmów, okolicznościami ich męczeńskiej śmierci i różnymi wymiarami tego tragicznego wydarzenia.

do góry