Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej

17 marca 2023 r. Instytut Pamięci Narodowej odwiedzili reprezentanci rządu i dyplomaci Państwa Palestyny. Celem wizyty było zapoznanie się z zakresem działalności, a także doświadczeniem Instytutu, jeśli chodzi o szeroko rozumianą sprawiedliwość okresu przemian, w tym model rozliczeń zbrodni reżimów totalitarnych.

Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Przedstawiciele rządu i dyplomacji Państwa Palestyny z wizytą w Instytucie Pamięci Narodowej – 17 marca 2023. Fot. Sławek Kasper (IPN)

IPN pozostaje jedną z największych instytucji na świecie o tym profilu, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Jest to wynik codziennej żmudnej pracy historyków, archiwistów i prokuratorów, a od 2016 roku – również ekip poszukiwawczych i medyków sądowych. Wizyta zorganizowana została przez Biuro Współpracy Międzynarodowej IPN.

W spotkaniu w IPN uczestniczyli Majdi Khaldi, Minister, doradca Prezydenta Palestyny ds. dyplomatycznych, Jego Ekscelencja Omar Awadala, Ambasador, Asystent Ministra ds. Wielostronnych i Narodów Zjednoczonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Palestyny, Jego Ekscelencja Mahmoud Khalifa, Ambasador Państwa Palestyny w Polsce, Alaa Jadallah, II sekretarz Ambasady Państwa Palestyny w Polsce i Ammar Shayeb, dyrektor Biura Ambasady Państwa Palestyny w Polsce.

Goście zostali przywitani przez prof. Karola Polejowskiego, zastępcę prezesa IPN, który powiedział, że  dzielenie się wieloletnim doświadczeniem w zakresie ścigania zbrodni reżimów totalitarnych jest nie tylko jednym z obowiązków ustawowych Instytutu, ale również elementem misji IPN. Przypomniał, że dla narodu polskiego druga wojna światowa nie zakończyła się tak naprawdę w 1945 roku. Kolejne pokolenia doświadczały na własnej skórze zbrodni i okropieństw komunizmu. Jak podkreślił: będziemy dźwigać to brzemię, dopóki nie nazwiemy po imieniu wszystkich sprawców, nie opiszemy okoliczności wszystkich zbrodni i nie zapewnimy godnego pochówku niewinnym ofiarom. A nawet jeśli domkniemy ten proces, naszą powinnością będzie kultywowanie pamięci o ofiarach oraz tępienie przejawów odradzania się totalitaryzmów w życiu publicznym.

Agnieszka Jędrzak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, zaprezentowała strukturę organizacyjną Instytutu oraz zakres działalności poszczególnych biur. Opisała przy tym główne pola współpracy międzynarodowej i zadania kierowanego przez nią pionu.

Prokurator Tomasz Czerwiński mówił o tym, że Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  jest jedyną instytucją w państwach byłego bloku wschodniego o tak szerokim spektrum działania. Przybliżył zebranym przepisy prawne regulujące działalność pionu śledczego IPN oraz strukturę Komisji i jej oddziałów, jak również przytoczył przykłady konkretnych śledztw dotyczących zbrodni komunistycznych.

Dr Konrad Graczyk, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych, przedstawił główne projekty pionu naukowego, także w kontekście publikacji wyników badań z Wydawnictwem IPN.  Dr Przemysław Gasztold wystąpił z prezentacją na temat związków przedstawicieli komunistycznej Polski i Organizacji Wyzwolenia Palestyny w latach 1968–1990. Zaprezentował przy tym związane z tematem dokumenty z zasobu archiwalnego IPN.

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek podzielił się doświadczeniem w zakresie opieki nad miejscami pamięci, grobami weteranów. Wskazał też na ważny aspekt działalności kierowanego przez siebie pionu, jakim jest dekomunizacja przestrzeni publicznej.

Kolejną częścią spotkania była wizyta w Archiwum IPN, gdzie dyrektor Marzena Kruk opowiedziała, w jaki sposób kształtował  się zasób i organizacja pracy archiwistów, jak wygląda zabezpieczanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów. Goście mieli także możliwość obejrzenia wybranych archiwaliów związanych z Palestyną.

Adrianna Paradowska, zastępca dyrektora Biura Nowych Technologii, opowiedziała o działaniach biura, mających na celu rozpoczęcie dialogu o historii z młodym pokoleniem przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych, w tym „Gry Szyfrów”, „Szybowcowej’87” czy Histhack.

Konrad Starczewski, naczelnik w Biurze Edukacji Narodowej, zaprezentował realizowane przez  biuro projekty edukacyjne, uwzględniając wystawy plenerowe (Armia Krajowa, Tu rodziła się „Solidarność”, Gospodarka III Rzeszy), gry miejskie i warsztaty edukacyjne oraz wydawane przez biuro  pakiety edukacyjne (Giganci nauki). Opowiedział także o popularyzacji polskiej historii za granicą.

Prof. Polejowski zapewniał, że eksperci Instytutu są zawsze gotowi służyć radą i pomocą wszystkim krajom, które dopiero wkraczają na drogę rozliczeń w imię demokratycznych przemian.

Wizyta w IPN zakończyła się wystąpieniem zastępcy prezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka, który mówił o poszukiwaniach w Polsce szczątków ofiar systemów totalitarnych, prezentując przy tym poszczególne etapy prac, specyfikę prowadzenia działań w terenie i przebieg procesu identyfikacji genetycznej.

Warsztaty dla gości z Palestyny zostały przeprowadzone z uwzględnieniem szerokiego wachlarza działalności Instytutu, w tym  dokumentów archiwalnych, publikacji naukowych, materiałów edukacyjnych i audiowizualnych oraz najnowszych technologii.

 

 

 

 

do góry