Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym: „Na powstańczym szlaku. Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918–1919”

Organizatorem konkursu jest poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2023 r.

  • „Na powstańczym szlaku. Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918–1919”
    „Na powstańczym szlaku. Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918–1919”

Konkurs historyczny „Na powstańczym szlaku. Uczestnicy powstania wielkopolskiego 1918–1919” zachęca do pogłębiania wiedzy o uczestnikach powstania wielkopolskiego – wciąż mało znanego zrywu narodowowyzwoleńczego z początku XX wieku.

Lata 1918–1919 to czas powrotu Polski na mapy świata. Chcemy przypominać o bohaterach, którzy wywalczyli naszą niepodległość. Tym razem koncentrujemy się na uczestnikach walk o Wielkopolskę.

Zadanie konkurskowe polega na przygotowaniu pracy pisemnej, składającej się z 3 części:

  • biogramu wybranej postaci, z uwzględnieniem informacji o sytuacji rodzinnej, wykształceniu, pracy zawodowej czy służbie wojskowej;
  • opisu czynów powstańczych bohatera/bohaterki w dowolnej formy literackiej (np.: esej, felieton, reportaż);
  • dokumentacji źródłowej i wykazu źródeł, potwierdzających prawdziwość informacji zawartych w opisie czynów powstańczych.

Konkurs adresowany jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych (klasy VII i VIII), szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pozostałych osób dorosłych. Mogą wziąć w nim udział osoby zamieszkałe w kraju, jak i za granicą.

Termin składania prac upływa 28 lutego 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego)

***

Szczegóły dostępne w regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Orzechowski: piotr.orzechowski@ipn.gov.pl

do góry