Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Spotkanie wokół książki „Kazimierz Pluta-Czachowski »Kuczaba«. Działalność polityczna w latach 1956-1979 w świetle zachowanych materiałów SB” – Warszawa, 25 listopada 2022

Wstęp wolny. Transmisja na IPNtv

25 listopada 2022, o godz. 17.00 w Centralnym Przystanku Historia IPN im. Janusza Kurtyki (ul. Marszałkowska 21/25) w Warszawie odbędzie się spotkanie wokół książki Mirosława Lewandowskiego pt.: „Kazimierz Pluta-Czachowski »Kuczaba«. Działalność polityczna w latach 1956-1979 w świetle zachowanych materiałów SB” (wydanie dwutomowe). Wydawcą książki jest Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego w Warszawie.

Pułkownik dyplomowany Kazimierz Pluta-Czachowski należał do najważniejszych przedstawicieli środowiska kombatanckiego, które funkcjonowało w Polsce po II wojnie światowej, a zarazem jest postacią całkowicie zapomnianą. Książka nie jest pełną monografią płk. „Kuczaby”, ale koncentruje się na jego działalności po zwolnieniu ze stalinowskiego więzienia i częściowo omawia pierwsze 57 lat życia płk. Pluty-Czachowskiego, szczególnie okres II wojny światowej.

Głównym źródłem wiedzy o działalności Kazimierza Pluty-Czachowskiego po 1956 roku są zachowane materiały SB. „Kuczaba” był jedną z nielicznych osób w PRL, która była poddana nieprzerwanej inwigilacji przez niemal ćwierć wieku – od wyjścia na wolność w połowie lat 50., do śmierci pod koniec lat 70.

W spotkaniu wezmą udział:

  • minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • dr Andrzej Anusz – członek rady programowej Instytutu NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego i redaktor naczelny „Opinii nurtu niepodległościowego”,
  • Mirosław Lewandowski – autor książki.

Wstęp wolny. Transmisja na kanale IPNtv 25 listopada 2022 o godz. 17.00.

do góry