Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu” – Warszawa, 3 października 2022

Zapis spotkania na kanale IPNtv.

Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu” – Warszawa, 3 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu”. Dr Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN – Warszawa, 3 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu” – Warszawa, 3 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu” – Warszawa, 3 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu” – Warszawa, 3 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu” – Warszawa, 3 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu” – Warszawa, 3 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu” – Warszawa, 3 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Promocja książki Marii Zimy-Marjańskiej „Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu” – Warszawa, 3 października 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)

3 października 2022 roku w Centralnym Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyła się prezentacja książki Marii Zimy-Marjańskiej Ekspertyza w sprawie obozu przejściowego w Pruszkowie (Durchgangslager 121 Pruszków) i jego statusu.

Publikacja jest rozszerzoną wersją ekspertyzy, która dała podstawy do zmiany ustawodawczej i nadania uprawnień osób represjonowanych byłym więźniom Dulagu 121 w Pruszkowie – największego obozu przejściowego dla wypędzonych z domów w 1944 r. mieszkańców Warszawy i okolic. Szacuje się, że przeszło przez niego ponad 400 000 osób. Wiele z nich trafiło na roboty przymusowe w III Rzeszy i do obozów koncentracyjnych, a co najmniej 200 000 zostało skazanych na tułaczkę po Generalnym Gubernatorstwie.

Pobyt w Dulagu 121 zazwyczaj był krótki, ale cechowały go tragiczne warunki bytowe i sanitarne. Ustalenia Marii Zimy-Marjańskiej opierają się na bogatej kwerendzie, opartej m.in. na aktach śledztw, a interdyscyplinarny charakter pracy i wnikliwa analiza źródeł pozwoliły na skuteczną argumentację rozstrzygającą sprawę statusu obozu przejściowego w Pruszkowie. W publikacji omówiono również dzieje i etapy funkcjonowania dulagu oraz dokonano podsumowania ustaleń dotyczących statystyki wypędzonych, którzy przeszli przez ten obóz.

W dyskusji poświęconej exodusowi ludności cywilnej w czasie trwania powstania warszawskiego i po jego upadku wzięli udział:

  • Małgorzata Bojanowska (dyrektor Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie)
  • prof. Wiesław Jan Wysocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
  • dr Agnieszka Praga (Instytut Pamięci Narodowej)
  • Maria Zima-Marjańska, autorka (Instytut Pamięci Narodowej)

Spotkanie otworzył dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Zapis spotkania na kanale IPNtv

***

Spotkanie wpisuje się w tegoroczne obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących im Pomoc, organizowane przez Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

do góry