Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Kapitan Zbigniew Sulatycki patronem ośrodka szkoleniowego dla kapitanów i pilotów statków w Iławie

19 września 2022 roku, na terenie Badawczo-Szkoleniowego Ośrodka Manewrowania Statkami w Iławie, odsłonięto tablicę upamiętniającą nadanie ośrodkowi imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego.

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie Badawczo-Szkoleniowemu Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Iławie imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego – 19 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie Badawczo-Szkoleniowemu Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Iławie imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego – 19 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie Badawczo-Szkoleniowemu Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Iławie imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego – 19 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki (P) i dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej (L) – Iława, 19 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie Badawczo-Szkoleniowemu Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Iławie imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego – 19 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie Badawczo-Szkoleniowemu Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Iławie imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego – 19 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie Badawczo-Szkoleniowemu Ośrodkowi Manewrowania Statkami w Iławie imienia kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego – 19 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

9 czerwca 2022 roku Badawczo-Szkoleniowy Ośrodek Manewrowania Statkami w Kamionce koło Iławy otrzymał imię kpt. ż.w. Zbigniewa Sulatyckiego, wieloletniego dyrektora tego ośrodka. 19 września 2022 roku, z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, uroczyście osłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie. W uroczystości wziął udział także prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Ośrodek w Kamionce powstał w 1980 roku, założycielami były: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni oraz miasto Iława. To jedyny w Polsce i jeden z trzech takich ośrodków na świecie. Nad jeziorem Slim odtworzono w skali 1:24 wybrane porty, kanały, rzeki oraz miejsca szczególne, które wymagają od kapitanów i pilotów odpowiedniej sztuki manewrowania.

Szkolący się mają do dyspozycji wykonane w tej samej skali modele statków wyposażone w symulatory systemów okrętowych. Polski ośrodek szczyci się na świecie niezwykłą renomą i rocznie kształci się w nim wielu obcokrajowców, głównie ze Skandynawii, Niemiec, Belgii i Włoch. Przez niemal cztery dekady działalności wyszkolił już ponad 5000 tysięcy kursantów. Ośrodek działa pod egidą Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska, utworzonej przez Politechnikę Gdańską, Akademię Morską w Gdyni oraz miasto Iława.

Kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki urodził się 23 sierpnia 1933 roku w Skarżysku-Kamiennej. Jest polskim inżynierem, kapitanem żeglugi wielkiej, działaczem katolickim i publicystą, byłym wiceministrem transportu i gospodarki morskiej. Całe swoje życie zawodowe oraz bogatą społeczną aktywność pozazawodową poświęcił rozwojowi polskiej gospodarki morskiej. Został uhonorowany m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W 1951 roku Zbigniew Sulatycki ukończył we Wrocławiu Technikum Elektryczne i rozpoczął dalszą naukę w Technikum Eksploatacji Żeglugi i Portów w Szczecinie. Jako wyróżniający się uczeń został zauważony przez „Kapitana Kapitanów” – Konstantego Matyjewicza – Maciejewicza i dzięki jego staraniom został przeniesiony do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, której to Maciejewicz był dyrektorem. Przed zakończeniem nauki w PSM-ce Kapitan Sulatycki zostaje wydalony ze szkoły przez władze komunistyczne za zatajanie informacji o ojcu, który był przedwojennym oficerem wojska polskiego.

Po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej w Marynarce Wojennej rozpoczął swoją morską przygodę w Polskich Liniach Oceanicznych, gdzie pracował na stanowiskach od marynarza do kapitana przechodząc całą ścieżkę marynarskiego awansu. Zbigniew Sulatycki jako kapitan pływał na jednostkach PLO oraz statkach zagranicznych armatorów. Powrócił na uczelnię i w 1973 roku został absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Dalsza jego droga zawodowa to praca w Urzędzie Morskim w Gdyni, Porcie Gdynia, w Międzyportowym Pilotażu Bałtyckim oraz jako niezależny ekspert przy Polskiej Izbie Handlu. W latach dziewięćdziesiątych kapitan Zbigniew Sulatycki został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej w rządzie Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. Pracował także jako instruktor i wychowawca młodzieży na legendarnym polskim żaglowcu Dar Pomorza.

W 1995 roku założył Polskie Stowarzyszenie Morsko – Gospodarcze, w którym przez lata pełnił funkcję prezesa, a później prezesa honorowego.

W grudniu 2016 roku kapitan Zbigniew Sulatycki został powołany przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka w skład Konwentu Morskiego, który pełni funkcję organu doradczego, konsultacyjnego oraz opiniotwórczego ministerstwa infrastruktury. Od samego początku kapitan Sulatycki jest przewodniczącym Konwentu.

Biogram za: umg.edu.pl

do góry