Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Dyskusja o książce „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa” – Warszawa, 7 września 2022

Transmisja na IPNtv

Dyskusja o książce „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa” – Warszawa, 7 września 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dyskusja o książce „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa”. Na zdj. dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN i dr Alicja Gontarek, OBBH IPN w Lublinie – Warszawa, 7 września 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dyskusja o książce „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa”. Dr Tomasz Domański, Delegatura IPN w Kielcach (P) i Rafał Dudkiewicz, Polskie Radio 24 (L) – Warszawa, 7 września 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Dyskusja o książce „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa”. Dr Alicja Gontarek i dr Tomasz Domański – Warszawa, 7 września 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do obejrzenia dyskusji o książce Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa, która odbyła się 7 września 2022 w Centralnym Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

W spotkaniu udział wzięli:

  • dr Tomasz Domański, Delegatura IPN w Kielcach
  • dr Alicja Gontarek, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN   

Moderacja: Rafał Dudkiewicz, Polskie Radio 24

Transmisja odbyła się na IPNtv

Mając na względzie komplementarne ujęcie tematu, zapraszamy na kolejne spotkania dyskusyjne poświęcone pomocy świadczonej w poszczególnych województwach: 

Wkrótce podamy też terminy spotkań w Białymstoku, Katowicach, Szczecinie i Wrocławiu.

Publikacja Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa składa się z trzech części. W dwóch pierwszych przedstawiono specyfikę okupacji niemieckiej w Polsce, okupacyjne uwarunkowania świadczenia pomocy oraz stan wiedzy na temat działań ratowniczych podejmowanych na rzecz Żydów przez dyplomację polską. Zasadnicze rozważania poczyniono w części trzeciej, na którą składają się studia poświęcone poszczególnym województwom. Obejmują one analizę badanego terenu wraz z ujęciem statystycznym ludności polskiej i żydowskiej oraz zagadnienie relacji polsko-żydowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego i Zagłady dokonanej przez państwo niemieckie. W ostatniej części każdego studium zaprezentowano dotychczasowy dorobek piśmienniczy poświęcony pomocy Żydom pod okupacją niemiecką, między innymi w zakresie pomocy indywidualnej, zorganizowanej, wsparcia Kościoła katolickiego, Żegoty, stratom osobowym w wyniku udzielanego wsparcia, a więc tym zagadnieniom, które dotychczas podejmowano najczęściej. Szerokie badania literaturoznawcze, wbrew obiegowym opiniom, wyraźnie dowodzą, że pisarstwo historyczne poświęcone problematyce pomocy niesionej przez Polaków Żydom dalekie jest od postawienia końcowej kropki. Zebrany w tym tomie materiał powinien być punktem odniesienia dla kolejnych badaczy. Redaktorzy tomu liczą, że zgromadzenie w jednym miejscu wyników badań na temat pomocy udzielanej Żydom przez Polaków i innych obywateli polskich w czasie II wojny światowej zachęci do podjęcia tej problematyki w szerszym niż dotychczas zakresie.

Książka powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko–żydowskie w latach 1917–1990”

Kup online: https://cutt.ly/BCetqJ4

do góry