Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Nabór zgłoszeń kandydatów do odznaczenia Medalem „Reipublicae Memoriae Meritum”

Medal „Reipublicae Memoriae Meritum”. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Medal „Reipublicae Memoriae Meritum”. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Instytut Pamięci Narodowej pragnie uhonorować tych, którzy działają na rzecz trwałego upamiętniania wydarzeń i postaci z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wspierają IPN w działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej.

Jeżeli jesteście Państwo członkami komitetów ochrony pamięci walk i męczeństwa, organów jednostek samorządu terytorialnego czy też organizacji społecznych i zawodowych – możecie wystąpić z inicjatywą o nadanie Medalu „Reipublicae Memoriae Meritum” instytucjom, organizacjom lub osobom fizycznym, które:

  • pracują na rzecz zachowania pamięci o:

a) ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,

b) patriotycznych zmaganiach Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem,

c) czynach obywateli dokonywanych na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej

  • angażują się w inicjatywy społeczne mające na celu trwałe upamiętnianie wydarzeń z historii Narodu Polskiego w latach 1917–1990 oraz wybitnych obywateli zasłużonych w walce o niepodległość Państwa Polskiego,
  • wspierają IPN w działalności naukowej, edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej dotyczącej szczególnie ważnych wydarzeń z historii najnowszej,
  • prowadzą społeczną opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi w kraju i poza granicami.

Medal dzieli się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.

Do zgłoszenia wystarczy przesłanie wypełnionego formularza do właściwego miejscowo oddziału IPN.

Wnioskodawca podczas zbierania danych osobowych od kandydata zobowiązany jest do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

do góry