Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Spotkanie szefów Instytutu Pamięci Narodowej i ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa–Kijów, 28 lipca 2022

28 lipca 2022 r. miało miejsce spotkanie online szefów IPN i UIPN, dr. Karola Nawrockiego i dr. Antona Drobowycza.

Prezes IPN wyraził swoją solidarność z walczącą Ukrainą i potwierdził deklarację wsparcia dla tej instytucji, funkcjonującej w stanie wojny, w tym dla pracowników UIPN oraz ich rodzin, którzy znaleźliby się na terenie Polski. IPN jednoznacznie potępia agresję Federacji Rosyjskiej skierowaną przeciwko niepodległej i demokratycznej Ukrainie.

Strony zadeklarowały wolę współpracy. Ustaliły, że czekają na uzgodnienia, które mają zapaść na spotkaniu polsko-ukraińskiej grupy roboczej, pod przewodnictwem wiceministrów kultury RP i Ukrainy, powołanej Memorandum z dn. 1 czerwca 2022 r.

Zgodnie z dokumentem zadaniem zespołu będzie wypracowanie konkretnych procedur prowadzenia i rozwiązywania wszystkich wrażliwych kwestii z zakresu pamięci narodowej, w tym dotyczących poszukiwań, ekshumacji, pochówków, upamiętnień, rekonstrukcji oraz ochrony miejsc pamięci i pochówków.

Memorandum weszło w życie z dniem podpisania. Jego praktyczna realizacja rozpocznie się po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie, ale strony nie wykluczają wcześniejszej współpracy, o ile będzie to możliwe.

do góry