Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Finał Turnieju Debat Historycznych IPN 2022 – zapis na kanale IPNtv

14 czerwca 2022 r., podczas uroczystości z udziałem zastępcy prezesa IPN dr. hab. Karola Polejowskiego, wręczono nagrody VII edycji Turnieju Debat Historycznych IPN. Jest to największy ogólnopolski projekt edukacyjny oparty na zasadach debaty oksfordzkiej, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Posiedzenie komisji oceniającej uczestników finału VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Drużyna z II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Drużyna z II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Zwycięzcy turnieju – drużyna z VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Zwycięzcy turnieju – drużyna z VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Drużyna z III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Drużyna z III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Zwycięzcy turnieju – drużyna z VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Zwycięzcy turnieju – drużyna z VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Zwycięzcy turnieju – drużyna z VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Od lewej: wiceprezes IPN dr hab. Karol Polejowski, prof. Tadeusz Wolsza – przewodniczący Kolegium IPN z pucharem dla najlepszego mówcy – Adrianny Mazur z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie, Adam Hlebowicz – dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Finał VII edycji Turnieju Debat Historycznych – Warszawa, 13 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)

13 czerwca 2022 r. w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się faza grupowa rozgrywek finałowych VII edycji Turnieju Debat Historycznych, organizowanego przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Finał otworzyli naczelnik Wydziału Projektów Edukacyjnych Biura Edukacji Narodowej dr Mateusz Marek oraz prezes Fundacji „Projekty Edukacyjne” z Poznania Jan Piosik. Wzięło w nim udział 16 drużyn, które zwyciężyły w rozgrywkach regionalnych w całej Polskce. W fazie grupowej drużyny debatowały na tematy koncentrujące się wokół najważniejszych okresów historii najnowszej Polski: II RP – „Sukces Powstania Wielkopolskiego był głównie wynikiem korzystnej sytuacji międzynarodowej”, II wojny światowej – „W 1939 r. Polska nie była przygotowana do wojny” oraz PRL-u – „Komunistycznym władzom powojennej Polski udało się zniszczyć pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

Do fazy pucharowej zakwalifikowałyo się 8 drużyn:

  1. VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
  2. I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej
  3. III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie
  4. II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
  5. IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu
  6. Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie
  7. IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie
  8. Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku

Faza pucharowa VII edycji Turnieju Debat Historycznych IPN odbyła się w tym samym miejscu 14 czerwca 2022 r. W ćwierćfinałach drużyny debatowały na temat: „Działalność polskiego rządu na uchodźstwie po zakończeniu II wojny światowej nie miała znaczenia dla sprawy polskiej”, natomiast w półfinałach zastanawiały się nad tezą „W porównaniu z innymi społeczeństwami okupowanej Europy Polacy zrobili wiele dla ratowania Żydów w czasie Holokaustu”.

Zwycięzcy półfinałów – drużyny z VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku oraz z III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie – starły się w wielkim finale. Tegoroczna teza finałowa „Działalność i wartości Armii Krajowej inspirują współczesne młode pokolenie” wybrana została z uwagi na dwie przypadające w 2022 r. rocznice: 80-lecie powstania Armii Krajowej oraz 80-lecie powstania NSZ.

Laureatką I miejsca VII edycji Turnieju Debat Historycznych IPN została drużyna z VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku, II miejsce zajęli mówcy z III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, natomiast dwa III miejsca ex aequo przypadły w udziale II LO im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu oraz I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej. Tytuł Najlepszego Mówcy przypadł Adriannie Mazur z V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie.

Laureatom serdecznie gratulujemy. Do zobaczenia na kolejnej edycji Turnieju w przyszłym roku!

Zapraszamy do obejrzenia finału na kanale IPNtv:

 

Turniej Debat Historycznych IPN to największy ogólnopolski projekt edukacyjny oparty na zasadach debaty oksfordzkiej, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest popularyzacja najnowszej historii Polski z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej, która jest formą uporządkowanej dyskusji nad podaną tezą. Poprzez wykorzystanie metody debaty oksfordzkiej projekt uczy samodzielnego myślenia, budowania logicznej argumentacji, słuchania innych, a także brania odpowiedzialności za wypowiedziane przez siebie słowa. Projekt jest realizowany od 2016 roku. 

do góry