Nawigacja

Aktualności

Pomóc znaczy działać – IPN wspiera obywateli Ukrainy dotkniętych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej

Anna Cisek
Data publikacji 10.03.2022

Od pierwszego dnia wojny na Ukrainie, wywołanej przez zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej, podjęto w Instytucie Pamięci Narodowej szereg bardzo konkretnych działań organizacyjnych mających na celu pomoc dotkniętym wojną mieszkańcom tego kraju. Obejmują one wsparcie w zakupie wyposażenia i produktów pierwszej potrzeby, transport uchodźców, dobrowolne zbiórki rzeczowe oraz pieniężne, a także działania edukacyjne.

  • IPN wspiera obywateli Ukrainy dotkniętych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej. Fot. IPN
    IPN wspiera obywateli Ukrainy dotkniętych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej. Fot. IPN
  • IPN wspiera obywateli Ukrainy dotkniętych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej. Fot. IPN
    IPN wspiera obywateli Ukrainy dotkniętych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej. Fot. IPN
  • IPN wspiera obywateli Ukrainy dotkniętych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej. Fot. IPN
    IPN wspiera obywateli Ukrainy dotkniętych agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej. Fot. IPN

Wsparcie rzeczowe

W pierwszej kolejności zorganizowano wsparcie rzeczowe niezbędnego wyposażenia potrzebnego uciekającym przed wojną Ukraińcom. Zorganizowano 70 karimat i 70 śpiworów a także 200 apteczek pierwszej pomocy przedmedycznej. Pierwszy transport przygotowanego wyposażenia, zorganizowano we współpracy z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa. Wyruszył on w piątek 4 marca i dotarł do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, organizującej bezpośrednią pomoc dla uchodźców.

Na potrzeby Ukraińców przebywających w budynku „Mars”, w ramach kompleksu „myhive Mokotów” (dawniej „Empark”), we współpracy z władzami wojewódzkimi udało się zorganizować 1400 łóżek polowych.

Transport

IPN zadeklarował władzom wojewódzkim, koordynującym pomoc dla uciekających przed wojną Ukraińców, możliwość użyczenia aut służbowych (busów) w celu transportu z granicy do wskazanych w Polsce lokalizacji. Takie usługi świadczyły dotychczas auta z oddziałów IPN w Białymstoku, Gdańsku, Rzeszowie, Lublinie, Katowicach i Krakowie. Nasza flota samochodowa jest cały czas w gotowości do dalszych działań pomocowych.

Dodatkowo, Centrala IPN w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych współorganizowała transport przebywających w Rumunii członków chóru i zespołu „Polska Nuta” z Odessy. Zespół ten do lat współpracuje z IPN. 146 członkom tego zespołu udało się przedostać z Ukrainy do Rumunii. Dodatkowo, zorganizowano dobrowolną zbiórkę pieniężną na potrzeby członków zespołu „Polska Nuta”.

Oddział IPN w Katowicach odpowiedział na prośbę harcerzy z boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Ślady” i udostępnił kierowców, którzy uczestniczyli od piątku 4 marca do niedzieli 6 marca w wyjazdach do Medyki, gdzie wspólnie z harcerzami koordynowali niesienie pomocy uchodźcom przekraczającym granicę. Udostępniono również sprzęt w postaci 2 namiotów, nagrzewnicy i agregatu. Lubelski oddział IPN zorganizował w dniu 9 marca transport z przejścia granicznego w Dorohusku współpracującego z nami naukowo od 20 lat profesora z Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie wraz żoną.

Zbiórki

We wszystkich oddziałach i delegaturach IPN zorganizowane zostały akcje dobrowolnych zbiórek, w tym przede wszystkim środków higienicznych, środków czystości, koców, śpiworów, ciepłej odzieży, żywności, bielizny osobistej czy też zabawek dla dzieci. Zbiórki organizowane są w cyklach 10 dniowych i realizowane zgodnie ze zgłoszeniami a także zmieniającymi się na bieżąco potrzebami organizacji i instytucji państwowych odpowiedzialnych za pomoc Ukraińcom.

Dla przykładu, zebrane produkty i przedmioty pierwszej potrzeby poznański oddział IPN przekazał do magazynu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Dodatkowo, 9 marca we współpracy z Izbą Gospodarczą Wielkopolski Północnej zorganizowano zbiórkę dla broniącego się przed natarciem wojsk rosyjskich Kijowa. Zbierano przede wszystkim suchy prowiant, baterie, latarki, zapałki etc.

Oddział IPN w Warszawie na bieżąco współpracuje z Prezydentem Otwocka i samorządem z Ustrzyk Dolnych. Z kolei zebrane w Gdańsku na potrzeby uchodźców przedmioty i produkty zostały przekazane na zbiórkę miejską „Gdańsk Pomaga”.

Środki zgromadzone w ramach dobrowolnej zbiórki pieniężnej zorganizowanej przez łódzki oddział IPN zostaną przekazane dla łódzkich domów dziecka, do których trafiły dzieci z Ukrainy.

W Oddziale IPN w Rzeszowie środki z dobrowolnej zbiórki pieniężnej trafiły do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu, który przyjmuje na nocleg i posiłki dzieci z Ukrainy.

Wolontariusze i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej

Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej w całym kraju zaangażowani są jako wolontariusze w różne formy pomocy uchodźcom z Ukrainy. Pełnią rolę tłumaczy z języka ukraińskiego i rosyjskiego, pracują na dworcach kolejowych oraz w ośrodkach noclegowych. Radcowie prawni udzielają bezpłatnej pomocy prawnej. Wśród wolontariuszy są także osoby udzielające wsparcia psychologicznego. Nasi pracownicy pomagają w zbiórkach rzeczowych a także w zapewnieniu noclegów i przygotowywaniu wyżywienia. W bezpośrednią pomoc uchodźcom zaangażowani są również pracownicy IPN pełniący służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Krew

Ponad 90 pracowników IPN w Warszawie zadeklarowało gotowość udziału w akcji honorowego oddawania krwi na potrzeby walczących w obronie swojego kraju Ukraińców do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Pracownicy IPN będą zapraszani do oddawania krwi w punktach poboru lub w czasie wyjazdowych akcji krwiodawstwa wraz z pojawiąjącymi się i zgłaszanymi przez Centrum potrzebami.

Oferta edukacyjna

Biuro Przystanków Historia w Warszawie przygotowało ofertę edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych przebywających w kompleksie budynków „myhive Mokotów” (budynek „Mars”) przy ul. Wołoskiej. W budynku znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie Centrali IPN przy ul. Kurtyki 1 przebywa obecnie kilkuset uchodźców z Ukrainy, w tym wiele dzieci i młodzieży. W ramach doraźnych i długofalowych działań edukacyjnych, po ustaleniach z władzami miejskimi, będą prowadzone zajęcia adaptacyjne i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. W najbliższych tygodniach zostanie także wydany w języku ukraińskim niewielki podręcznik do historii Polski, który docelowo trafi do wszystkich przebywających w Polsce uchodźców z Ukrainy.

W ramach długofalowych działań edukacyjnych IPN będzie współpracował z Ministerstwem Edukacji i Nauki, w zakresie organizacji edukacji historycznej przebywającym w Polsce dzieciom uchodźców z Ukrainy.

do góry