Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Dyskusja o książce „Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956” – Warszawa, 8 marca 2022

Dyskusja o książce „Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956” – Warszawa, 8 marca 2022. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Dr Rafał Kościański. Dyskusja o książce „Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956” – Warszawa, 8 marca 2022. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Dr Rafał Kościański (L) i dr Daniel Czerwiński (P). Dyskusja o książce „Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956” – Warszawa, 8 marca 2022. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Dr Witold Bagieński. Dyskusja o książce „Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956” – Warszawa, 8 marca 2022. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do obejrzenia dyskusji o książce Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim 1945–1956. Wybrane kierunki i metody (dokumenty) w opracowaniu dr. Rafała Kościańskiego. Dyskusja odbyła się 8 marca 2022 r. w Centralnym Przystanku Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Uczestnicy:

  • dr Rafał Kościański, redaktor tomu, Oddziałowe Archiwum IPN w Poznaniu
  • dr Daniel Czerwiński, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku
  • Prowadzenie: dr Witold Bagieński, Archiwum IPN

Retransmisja na kanale IPNtv.

Niniejszy wybór dokumentów ukazuje działalność komunistycznej policji politycznej na terenie województwa poznańskiego w okresie pierwszego dziesięciolecia po zakończeniu II wojny światowej. Publikowane normatywy pozwalają na uchwycenie podstawowych planów kierownictwa szczebla centralnego oraz regionalnego. Dokumenty te są podstawą do wyznaczenia kierunków, celów oraz metod pracy poszczególnych komórek organizacyjnych resortu. Ze względu na ich fundamentalny charakter powinny znaleźć się w centrum zainteresowania badaczy zajmujących się analizą działalności aparatu bezpieczeństwa wobec określonych środowisk, instytucji i osób.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Komunistyczny aparat represji”.

 

do góry