Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Niezwyciężony – Franciszek Niepokólczycki. Koncert Galowy w hołdzie Żołnierzom Wyklętym

Widowisko jest poświęcone postaci płk. Franciszka Niepokólczyckiego ps. „Teodor”, oficera ZWZ i Kedywu KG AK, jednego z przywódców powojennego podziemia niepodległościowego, w latach 1945-1946 prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, więźnia politycznego.

Franciszek Niepokólczycki pochodził z rodziny rzemieślniczej. Od 1918 r. działał w POW, pełniąc m.in. funkcję komendanta Okręgu Żytomierz. W 1920 r. walczył w polskiej partyzantce na Ukrainie, a następnie w wojnie z bolszewikami. Przez cały okres międzywojenny był oficerem służby stałej, saperem. Przed wybuchem wojny dosłużył się stopnia majora.

W wojnie 1939 r. walczył jako dowódca 60. Batalionu Saperów Armii „Modlin”, bronił Warszawy. W konspiracji od momentu powołania do życia SZP, gdzie był szefem dywersji, a w ZWZ – szefem Związku Odwetu. Pomysłodawca nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera w październiku 1939 r. w Warszawie. W KG AK był szefem Wydziału Saperów oraz zastępcą szefa Kedywu. Walczył w powstaniu warszawskim, gdzie kierował produkcją materiałów wybuchowych i granatów. W 1944 r. został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Wcześniej czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznym.

Dostał się do niewoli, z której powrócił w lutym 1945 r. W DSZ był zastępcą komendanta Obszaru Południowego, podobnie w WiN. W listopadzie 1945 r., po aresztowaniu jego przełożonego, płk. Antoniego Sanojcy, przejął dowództwo nad Obszarem Południowym. W związku z aresztowaniem I ZG WiN stanął na czele II Zarządu. UB aresztował go 22 X 1946 r. w Zabrzu. 10 IX 1947 r. WSR w Krakowie skazał go na karę śmierci, w drodze łaski zamienioną przez Bolesława Bieruta na dożywotnie pozbawienie wolności. Zwolniono go z więzienia 22 VI 1957 r. Mieszkał w Brwinowie pod Warszawą i pracował w spółdzielczości. Zmarł 11 VI 1974 r. w Warszawie. Pochowany na cmentarzu w Brwinowie. 15 VIII 2008 r. został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego.

Na koncert napisane zostały nowe piosenki, przybliżające historię życia i walki płk. Niepokólczyckiego. Jest to jednocześnie opowieść o dziejach Żołnierzy Niezłomnych oraz Armii Krajowej.

Utwory muzyczne są przeplatane opowieścią o życiu Franciszka Niepokólczyckiego. W roli narratora wystąpił Tomasz Wolny, znany prezenter telewizyjny. Materiały graficzne, nagrania z tzw. procesu krakowskiego oraz wypowiedź radiową z programu „Takie były początki” – wspomnienia Franciszka Niepokólczyckiego na temat produkowanej podczas wojny broni, zdjęcia historyczne, dokumenty oraz pamiątki rodzinne po Franciszku Niepokólczyckim uzupełniają historię działalności Niepokólczyckiego.

Wystąpili:

Emilia Pływacz
Anna Bober
Tomasz Świerczek
Patryk Wyborski
Maciej Drużkowski

Chór Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Orkiestra Passionart

Marek Pawełek – fortepian, organy, aranżacje
Paweł Kuźmicz – gitara basowa
Witold Góral – gitary
Grzegorz Fieber – perkusja
Sławomir Berny – instrumenty perkusyjne

Janusz Wierzgacz – dyrygent

Koncert został nagrany w Filharmonii Krakowskiej oraz Muzeum Armii Krajowej im. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.

Organizatorami koncertu byli:
Instytut Pamięci Narodowej
Stowarzyszenie Passionart

Reżyseria: Grzegorz Sadurski

Realizacja telewizyjna: TVP3 Kraków

do góry