Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Krakowska Loża Historii Współczesnej. Dyskusja wokół książki o procesach niemieckich zbrodniarzy wojennych

„Niemiecki zbrodniarz przed polskim sądem. Krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym” – taki tytuł nosi książka, która dostarczyła tematów do rozmowy podczas spotkania Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. Premiera online odbyła się 31 stycznia 2022 r.

W rozmowie wzięli udział dr Joanna Lubecka, autorka publikacji,  pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie oraz Akademii Ignatianum, a także prof. Piotr Madajczyk, jeden z recenzentów książki, kierownik Zakładu Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzenie – Janusz Ślęzak (Oddział IPN w Krakowie).

Książka omawia krakowskie procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, w których sądzono niemieckich zbrodniarzy wojennych. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w kraju, w którym komuniści toczyli bezpardonową walkę o przejęcie władzy, mogły się odbywać sprawiedliwe i niezależne od nacisków władzy procesy. Ukazuje atmosferę towarzyszącą rozprawom, sylwetki uczestników wydarzeń i warunki panujące w Polsce w latach powojennych, a także dylematy prawne, z którymi konfrontowali się sędziowie, prokuratorzy i adwokaci. Przybliża również sylwetki niemieckich oskarżonych, warunki w jakich byli więzieni oraz sposób ich traktowania podczas procesów. Zwraca uwagę na doniosłą rolę polskich prawników w wypracowaniu stanowiska, przedstawiającego okupację niemiecką jako konsekwentnie realizowany plan eksterminacji narodu polskiego, a nie zbiór pojedynczych, choć licznych zbrodni.

Książka została wydana w grudniu 2021 r. przez IPN i Ośrodek Myśli Politycznej.

do góry