Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Zmarł prof. dr hab. Krzysztof Tarka

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka. Fot. Piotr Życieński (IPN)

19 stycznia 2022 roku zmarł nagle prof. dr hab. Krzysztof Tarka. Wiadomość ta wstrząsnęła nami. Jeszcze 13 grudnia 2021 roku, w 40. rocznicę wprowadzenia stanu, wojennego wygłosił referat „Rozwydrzeni janczarzy” i „kukła moskiewska” – środowiska emigracyjne w „polskim” Londynie wobec wprowadzenia stanu wojennego na konferencji naukowej organizowanej przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie. W dniach 14–15 października 2021 roku brał udział w konferencji naukowej Znani – nieznani. Polska emigracja niepodległościowa 1939–1990, współorganizowanej przez OBBH IPN w Białymstoku.

Prof. Krzysztof Tarka współpracował z IPN niemal od zawsze jako wybitny badacz powojennej emigracji politycznej, biorąc udział w konferencjach naukowych, publikując artykuły w naszych periodykach. Był również koordynatorem Centralnego Projektu Badawczego IPN „Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji i Polonii” w 2007 roku.

Należał do naukowców, którzy odważnie i rzetelnie odkrywali przed nami działania władz PRL, szczególnie aparatu bezpieczeństwa wobec polskiej emigracji niepodległościowej. Profesor Krzysztof Tarka należał do pionierów wśród polskich historyków w tej dziedzinie. Jego zainteresowania badawcze były szerokie, dotyczyły też stosunków polsko-litewskich, działalności Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, mniejszości narodowych w PRL i historii Śląska Opolskiego.

Odejście prof. Krzysztofa Tarki jest wielką startą dla nauki polskiej, dla badaczy polskiej emigracji po II wojnie światowej, dla kolegów i koleżanek z IPN, z którymi współpracował. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako życzliwy, ujmujący człowiek, wnikliwy badacz.

do góry