Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know X: The Intelligence Legacy of World War II and the Onset of Cold War” – Londyn, 25–26 listopada 2021

W dniach 25–26 listopada 2021 w Londynie trwają obrady międzynarodowej konferencji naukowej „Need to Know X: The Intelligence Legacy of World War II and the Onset of Cold War”, współorganizowanej od 2011 r. przez Instytut Pamięci Narodowej.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know X: The Intelligence Legacy of World War II and the Onset of Cold War” – Londyn, 25–26 listopada 2021. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know X: The Intelligence Legacy of World War II and the Onset of Cold War” – Londyn, 25–26 listopada 2021. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know X: The Intelligence Legacy of World War II and the Onset of Cold War” – Londyn, 25–26 listopada 2021. Fot. Sylwia Szyc (IPN)
Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know X: The Intelligence Legacy of World War II and the Onset of Cold War” – Londyn, 25–26 listopada 2021. Fot. Sylwia Szyc (IPN)

Ideą przyświecającą organizacji cyklicznej konferencji pod hasłem „Need to Know” było stworzenie miejsca spotkań dla badaczy problematyki wywiadu, kontrwywiadu i szerzej – tajnych służb z Polski i innych krajów postkomunistycznych z ich kolegami z pozostałych części Europy i Ameryki Północnej, a przede wszystkim unaocznienie tym ostatnim poznawczego znaczenia otwarcia dla naukowców i dziennikarzy archiwów dawnych służb specjalnych bloku sowieckiego, z archiwum IPN na czele. Według zamysłu organizatorów konferencja corocznie odbywa się w innym ważnym europejskim ośrodku akademickim z udziałem dodatkowego, lokalnego partnera lub partnerów.

Celem tegorocznej edycji konferencji jest przyjrzenie się spuściźnie wywiadowczej po II wojnie światowej oraz sposobowi, w jaki społeczności wywiadowcze Wschodu i Zachodu przystosowały się do napięć w okresie wczesnej zimnej wojny. Językiem konferencji jest język angielski.

Wydarzenie organizowane jest przez King's Intelligence and Security Group (https://kisg.co.uk/), Department of War Studies, King's College London, wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Centrum Studiów nad Zimną Wojną Uniwersytetu Południowej Danii, Nowierskie Muzeum Lotnictwa, Międzynarodowe Centrum Obrony i Bezpieczeństwa.

Obrady konferencji odbędą się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Microsoft TEAMS. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM5NDJjMGQtYmIyMC00MmNkLTlkNDktODMyMDNiNzlmNmI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228370cf14-16f3-4c16-b83c-724071654356%22%2c%22Oid%22%3a%22612711d7-b678-44f9-adbc-f6073fc20e64%22%7d

Program konferencji [ENG]

do góry