Nawigacja

Aktualności

Seminarium online dla nauczycieli „Historia w edukacji wczesnoszkolnej” – 6 listopada 2021

Serdecznie zapraszamy na seminarium dedykowane nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada.

Historia w edukacji wczesnoszkolnej to nie tylko wykłady naukowców, dzięki którym odświeżą Państwo wiedzę dotyczącą dydaktycznych uwarunkowań wykorzystania źródeł wiedzy historycznej oraz wybranych tradycyjnych i niekonwencjonalnych technik i metod nauczania historii w szkole podstawowej. Ale również spotkanie z praktykami, pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, którzy przedstawią Państwu autorskie projekty i narzędzia edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć z najmłodszymi uczniami.

Seminarium jest bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 listopada. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz dane szkoły, w której Państwo pracują.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Po zalogowaniu się do platformy MS Teams prośba o przesłanie wiadomości e-mail do koordynatora projektu (adrianna.krzywik@ipn.gov.pl). Wiadomość potwierdzająca Państwa obecność na spotkaniu będzie podstawą do wystawienia imiennego zaświadczenia po ukończeniu szkolenia.

Termin: 6 listopada 2021 r.

Program seminarium online „Historia w edukacji wczesnoszkolnej”
dla nauczycieli klas 1–3 szkół podstawowych

9:20 – 9:30 – powitanie gości

9:30 – 11:30Uczeń najmłodszy i historia. Perspektywa dydaktyczna, wykład dr Joanny Bugajskiej-Więcławskiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

11:30 – 11:45 – przerwa  kawowa

11:45 – 13:45Myślenie historyczne w edukacji wczesnoszkolnej, wykład dr hab. Joanna Wojdon prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

13:45 – 14:30 – przerwa obiadowa

14:30 – 16:30 – Projekty IPN dedykowane najmłodszym – warsztaty prowadzone przez pracowników IPN

„Historia w kolorach” – Ewelina Małachowska (OBEN IPN Katowice)

„Namaluj historię dziadków” – Zenon Fajger (OBEN IPN Rzeszów)

„Co by było gdyby zwierzęta mówiły?” – Barbara Pamrów (Przystanek Historia CE IPN im. Janusza Kurtyki)

„Historie Poli i Poldka” – Adrianna Krzywik (Przystanek Historia CE IPN im. Janusza Kurtyki)

Karty „Ojcowie Niepodległości” – Marta Gosk (Wydział Projektów Edukacyjnych BEN IPN)

16:30 – 16:40 – zakończenie seminarium

Koordynator:

Adrianna Krzywik

adrianna.krzywik@ipn.gov.pl

tel. 22 576 30 14

do góry