Nawigacja

Aktualności

Dyskusja o książce „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021

Dyskusja o książce „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN i Maria Nowicka-Marusczyk – córka Władysława Siły-Nowickiego – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Maria Nowicka-Marusczyk – córka Władysława Siły-Nowickiego.Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN i dr Ewa Rzeczkowska – autorka książki „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr Ewa Rzeczkowska – autorka książki „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Filip Musiał – dyrektor Oddziału IPN w Krakowie.  Fot. Sławek Kasper (IPN)
Mariusz Olczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dr hab. Rafał Łatka, Biuro Badań Historycznych IPN. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyskusja o książce „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956” – 20 października 2021. Fot. Sławek Kasper (IPN)

20 października 2021 roku w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Warszawie  odbyła się dyskusja na temat książki Ewy Rzeczkowskiej „Władysław Siła-Nowicki. Żołnierz i konspirator 1939–1956”.

W rozmowie uczestniczyli: 

  • dr Ewa Rzeczkowska – autorka, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Maria Nowicka-Marusczyk – córka Władysława Siły-Nowickiego
  • Mariusz Olczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych 
  • dr hab. Filip Musiał – dyrektor Oddziału IPN w Krakowie  
  • Prowadzenie: dr hab. Rafał Łatka, Biuro Badań Historycznych IPN

W spotkaniu uczestniczył także dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Transmisja odbyła się na kanale IPNtv

 

Władysław Siła-Nowicki żył w kilku epokach: Polski międzywojennej, II wojny światowej, komunizmu oraz ponownie wolnej Polski. Miał okazję poznać wielu ludzi, którzy odegrali kluczową rolę w historii Polski XX w. W zbiorowej pamięci Polaków zapisał się jako prawnik, obrońca w procesach politycznych PRL, chadek, działacz społeczno-polityczny. Niewiele osób pamięta, że przed wojną odbył służbę wojskową i zdobył patent oficerski. Wybuch II wojny światowej był w jego życiu wydarzeniem krytycznym. Wówczas Siła-Nowicki jako podporucznik został powołany do wojska. Następnie walczył w szeregach polskiej kawalerii. W czasie okupacji zaangażował się w działalność cywilnych i wojskowych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Wziął też udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie nie złożył broni. Na terenie Lubelszczyzny podjął konspiracyjną działalność w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość” oraz legalną aktywność polityczną w Stronnictwie Pracy. W obu organizacjach pełnił funkcje kierownicze. Za działalność niepodległościową został skazany na karę śmierci, zamienioną później na dożywocie. Opuścił więzienie w 1956 roku.

do góry