Nawigacja

Aktualności

Promocja książki Macieja Jana Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021

7 października w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się promocja publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne”. W wydarzeniu udział wzięli prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz jego zastępca dr hab. Karol Polejowski.

Promocja publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)
Dr Marek Szymaniak, zast. dyr. ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, podczas promocji publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)
Promocja publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)
Prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas promocji publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)
Dr hab. Karol Polejowski, wiceprezes IPN, podczas promocji publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)
Promocja książki Macieja Jana Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Jan Hlebowicz (IPN)
Promocja książki Macieja Jana Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Jan Hlebowicz (IPN)
Promocja publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)
Promocja publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)
Promocja publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)
Promocja publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)
Promocja publikacji dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne” – Gdańsk, 7 października 2021. Fot. Karolina Dembek (Muzeum II Wojny Światowej)

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w ramach cyklu „Spotkania z historią”, odbyła się promocja publikacji IPN autorstwa dr. M.J. Mazurkiewicza „Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne”.

W wydarzeniu uczestniczyli prezes IPN dr Karol Nawrocki oraz jego zastępca dr hab. Karol Polejowski. Rozmowę z dr. Maciejem Janem Mazurkiewiczem poprowadził dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W spotkaniu wzięli udział m.in. Kazimierz Smoliński, poseł Sejmu RP oraz Andrzej Osipów, przedstawiciel Stowarzyszenia „Godność”.

Książka jest propozycją oceny teoretycznej czynów Niemiec w latach 1939–1945 w perspektywie prawa międzynarodowego. Uwzględnia koncepcję zakazu zbrodni ludobójstwa autorstwa polsko-żydowskiego prawnika Rafała Lemkina. Porządkuje też dotychczasowe ustalenia historyków, a jednocześnie aktualizuje zarzucone niegdyś badania prawnicze.

Autor skłania nas do tego, aby spojrzeć na całość działań niemieckiej III Rzeszy oraz kwestię ludobójstwa przez pryzmat planu depolonizacji i nienawiści narodu niemieckiego wobec narodu polskiego (…). Zachęca do szerszej refleksji o ludobójstwie – mówił dr Karol Nawrocki, prezes IPN.

Prezes IPN podziękował również dr. Mazurkiewiczowi za trud przygotowania publikacji oraz odwagę w definiowaniu pojęć i „nazywanie tego, co wydarzyło się w latach 1939-1945 wobec polskiego narodu ludobójstwem”.

Autor nazywa sprawców sprawcami, a ofiary ofiarami. To jest ten aspekt, który łączy prezentowaną dzisiaj publikację z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – podkreślił.

Z kolei dr hab. Karol Polejowski zapowiedział, że wydawnictwo IPN przygotowuje już tłumaczenie książki na język angielski i niemiecki, tak by jej treść trafiła do opinii międzynarodowej. 

Dyskusja była transmitowana przez Muzeum II Wojny Światowej.

Po ponad siedemdziesięciu latach od zakończenia II wojny światowej wielu z nas wciąż nie potrafi jednoznacznie określić, jaki charakter miały zbrodnie popełnione wówczas przeciwko Polakom. Niemcy, kierując się planem zagłady narodu polskiego, zorganizowały aparat eksterminacji i systematycznie realizowały ją do 1945 r. Wybór środków i metod wyniszczania Polaków pozostawał niezwykle zróżnicowany geograficznie, a proces unicestwiania – rozłożony w czasie. Nie powinno to jednak przesłaniać zamiaru i istoty dokonanych zbrodni.

Publikacja dr. M.J. Mazurkiewicza ma za zadanie zainicjować w kraju i za granicą dyskusję (nie tylko) akademicką o zagładzie Polaków i uwrażliwiać na los narodu polskiego w latach okupacji. Lektura ta krok po kroku wyjaśnia, jak doszło do jednego z największych, choć dotąd nienazwanych ludobójstw XX w.

Maciej Jan Mazurkiewicz – doktor prawa, historyk. Pro­wadzi niezależne badania nad okupacją ziem polskich w okre­sie II wojny światowej. Skupia się na prawnomiędzynarodowej kwalifikacji zbrodni na Polakach w ujęciu studiów nad ludo­bójstwem (genocide studies). Zajmują go też zagadnienia związane z prawem konstytucyjnym, dydaktyką historii oraz historią i kulturą wyżywienia (food studies).

Maciej  Jan Mazurkiewicz, Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945). Studium historycznoprawne, Warszawa 2021

do góry