Nawigacja

Aktualności

Pociągnąć do odpowiedzialności karnej sędziów i prokuratorów z okresu PRL-u – konferencja prasowa

20 września 2021 r. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona działaniom podjętym przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN, zmierzającym do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów i prokuratorów z okresu PRL-u za bezprawne pozbawienie wolności osób, które sprzeciwiały się wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce i protestowały przeciwko komunistycznym władzom. Retransmisja na kanale IPNtv.

Konferencja prasowa prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego i prok. Andrzeja Pozorskiego, kierującego pionem śledczym IPN – Warszawa, 20 września 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Prezes IPN dr Karol Nawrocki – Warszawa, 20 września 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Konferencja prasowa prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego i prok. Andrzeja Pozorskiego, kierującego pionem śledczym IPN – Warszawa, 20 września 2021. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

W konferencji prasowej udział wzięli: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – zastępca Prokuratora Generalnego prok. Andrzej Pozorski.

– Przywracanie sprawiedliwości to ważna misja IPN. Wiemy, że wiele osób, szczególnie skrzywdzonych w stanie wojennym, wciąż na nią czeka – mówił prezesIPN dr Karol Nawrocki podczas konferencji.

– W bezprawie stanu wojennego wpisał się również wymiar sprawiedliwości, który wydał kilkadziesiąt represyjnych wyroków. Nigdy nie możemy zapomnieć o tych wyrokach; należy je poddać surowej ocenie prawnej – powiedział prok. Andrzej Pozorski, szef pionu śledczego IPN.

Decyzje sędziów i prokuratorów, głównie wojskowego wymiaru sprawiedliwości, prowadziły do pozbawienia wolności osób, które w różnych formach okazywały sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego oraz odebrania obywatelom podstawowych praw i wolności. Osoby te były skazywane i represjonowane, mimo że nie dopuściły się przestępstw, zaś ich sprzeciw sprowadzał się do wyrażania politycznych opinii w ramach obowiązującego wówczas prawa, co potwierdził  Sąd Najwyższy po przemianach ustrojowych w Polsce.

Konferencja odbyła się 20 września (poniedziałek) o godz. 12.30 w Centrum Edukacyjnym IPN ,,Przystanek Historia” im. Janusza Kurtyki w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Działania pionu śledczego IPN zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziów i prokuratorów z okresu PRL-u – komunikat

Zapis konferencji na kanale YouTube IPNtv

do góry