Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”

Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN, podczas finału III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. IPN
Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN, podczas finału III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej, podczas finału III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
Finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” – Warszawa, 8 września 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)

Uroczysty finał III i IV edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” odbył się 8 września 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczniowie z całej Polski – autorzy najwyżej ocenionych filmów – spotkali się z ministrem Wojciechem Kolarskim, podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wiceprezesem IPN prof. Krzysztofem Szwagrzykiem oraz Adamem Hlebowiczem – dyrektorem Biura Edukacji Narodowej IPN. Słowa do uczestników projektu skierował także prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. 

– Drodzy uczniowie i nauczyciele! Biorąc udział w projekcie wpisaliście się w misję realizowaną przez IPN. Tą misją jest przywracanie pamięci o bohaterach, którzy mieli zostać zapomniani na zawsze – mówił dr Karol Nawrocki, prezes IPN w przesłaniu do uczestników. – W trakcie spotkań poznaliście pracę zespołu Biura Poszukiwań i Identyfikacji, zapoznając się z poszczególnymi etapami ich pracy. Przygotowaliście także piękne etiudy filmowe (...). Wasze zaangażowanie jest gwarantem trwania pamięci o polskich bohaterach! – dodał prezes IPN.

W trakcie uroczystości wyświetlono 16 etiud filmowych przygotowanych przez wyróżnionych uczniów. Przed projekcjami przedstawiciele zespołów opowiadali o swoich wrażeniach z warsztatów edukacyjnych oraz uczuciach, które towarzyszyły im podczas pracy nad filmami. Adam Hlebowicz, dyrektor BEN, zwrócił uwagę na kreatywność młodych twórców oraz wysoki poziom merytoryczny filmów, a minister Wojciech Kolarski podkreślił ich szczerość, zaangażowanie i autentyczne zainteresowanie losami Żołnierzy Wyklętych. Prof. Krzysztof Szwagrzyk przywołał wykorzystane w jednym z filmów słowa „Powrócimy po wszystkich”, mówiąc, że mogą one służyć jako motto prac poszukiwawczych i identyfikacyjnych IPN.

Autorzy filmów oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody – publikacje Instytutu Pamięci Narodowej poświęcone bohaterom podziemia niepodległościowego.

Po gali finałowej, którą poprowadził Marcin Wikło – redaktor tygodnika „Sieci”, edukatorzy „Przystanku Historia” poprowadzili spacer po Starym Mieście.

* * *

„Łączka i inne miejsca poszukiwań” to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych i VIII klas szkół podstawowych, prowadzony przez Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki oraz Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Ma charakter ogólnopolski, realizowany jest przez Oddziały i Delegatury IPN w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Warszawie.Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Pierwsze trzy edycje odbywały się w formule comiesięcznych spotkań, podczas których uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się ze specjalistami biorącymi udział w poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówku. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią w IV edycji przygotowano dwie ścieżki uczestnictwa w projekcie. Ścieżka 1 polegała na pracy grup projektowych z nauczycielem. Każda z grup otrzymywała od koordynatora w kolejnych miesiącach pakiet złożony z materiału edukacyjnego wprowadzającego młodzież w tematykę poszukiwań i zadania do wykonania w ciągu miesiąca. Ścieżka 2 to zajęcia odbywające się w trybie zdalnym na żywo. Tegoroczny finał stanowił podsumowanie dwóch edycji projektu: 2019/2020 oraz 2020/2021.

Zadanie finałowe polegało na nakręceniu filmu/etiudy/spotu poświęconego pracom poszukiwawczym IPN. Autorzy mieli pełną swobodę jeśli chodzi o użycie środków wyrazu i szczegółową tematykę, jednak film musiał być związany z tematyką projektu oraz propagować prace związane z poszukiwaniami ofiar reżimów totalitarnych lub być refleksją nad losem ofiar i ich rodzin. W dotychczasowych edycjach projektu powstały m.in. animacje, filmy, które operowały metaforą i symbolami, a także takie, które pokazywały konkretne miejsca i wydarzenia, związane z historią małych ojczyzn. Niektórzy zdecydowali się na odtworzenie przebiegu poszukiwań, pokazując rolę specjalistów z poszczególnych dziedzin nauki. Najwyżej ocenione filmy prezentowane są na uroczystej gali finałowej w Warszawie.

Projekt został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Więcej o projekcie na portalu edukacja.ipn.gov.pl

do góry