Nawigacja

Aktualności

40. rocznica rejestracji rolniczej „Solidarność”. Uroczystości w Krakowie z udziałem wiceprezesa IPN

Instytut Pamięci Narodowej objął patronat honorowy nad uroczystościami z okazji 40. rocznicy rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, które odbyły się 28 sierpnia 2021 r w Krakowie.

 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)
 • 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN) 40. rocznica rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Krakowie - fot. Żaneta Wierzgacz (IPN)

Obchody rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II, sprawowaną pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza. Po zakończeniu eucharystii, uczestnicy przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II, by złożyć kwiaty. 

Dalsza część obchodów odbyła się w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Kulminacyjnym punktem programu była konferencja rocznicowa, w trakcie której wysłuchano wystąpień działaczy oraz zaproszonych przedstawicieli władz. Dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN, wygłosił prelekcję o historii „Solidarności” rolniczej 1980–1989, w której przypominał:

Bezpośrednim impulsem do narodzin waszego ruchu był wielki, najpierw robotniczy, a później ogólnonarodowy zryw, który latem 1980 roku rozpoczął się w Stoczni Gdańskiej i ogarnął całą Polskę. Już tam w proteście brali udział tamtejsi chłoporobotnicy, a rolnicy z tamtego regionu, Żuław, Kaszub, wspierali go pomocą żywnościową. W Krakowie już w trakcie trwania strajków na Wybrzeżu doszło do spotkania chłopów (...)

Zastępcy prezesa IPN towarzyszył Andrzej Malik, pracownik krakowskiego Biura Badań Historycznych IPN. 

Instytut Pamięci Narodowej aktywnie włączył się w obchody 40. rocznicy powstania „Solidarności” rolniczej, prezentując w 18 miastach w Polsce wystawę plenerową „TU rodziła się »Solidarność« rolników” (21 kwietnia – 9 maja 2021). Każda z tych ekspozycji składała się z części ogólnopolskiej oraz regionalnej, przygotowanej przez odpowiedni oddział IPN. Po zbiorczej prezentacji wszystkich ekspozycji regionalnych wraz z częścią ogólnopolską na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie (12 maja – 10 czerwca 2021), wystawa jest otwierana w kolejnych miejscowościach w Polsce. Zapraszamy do zwiedzania krakowskiej edycji tej ekspozycji przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

do góry