Nawigacja

Aktualności

Plakaty o III powstaniu śląskim

Od 2/3 maja do 5 lipca 1921 r. trwało III powstanie śląskie, którego celem było przyłączenia Śląska do Polski. To w trakcie tego powstania doszło do krwawych bitew na Górze Św. Anny i nad Olzą.

Powstanie wybuchło, gdy Komisja Międzysojusznicza przedstawiła projekt przyznania Niemcom prawie trzech czwartych obszaru plebiscytowego. 3 maja o godz. 2.00 w nocy wszystkie siły powstańcze rozpoczęły akcję bojową. Na czele powstania stanął Wojciech Korfanty.

Jak te wydarzenia postrzega młode pokolenie? W tym roku Biuro Edukacji Narodowej IPN zorganizowało konkurs na plakat historyczny roku 2021. Nowa edycja już jesienią 2021.

Poniżej kilka prac o tematyce powstańczej:

 • Emilia Krawczyk
  Emilia Krawczyk
 • Jolanta Buczkowska – wyróżniony
  Jolanta Buczkowska – wyróżniony
 • Karolina Glanowska
  Karolina Glanowska
 • Maja Zegrodnik
  Maja Zegrodnik
 • Natalia Wirmańska
  Natalia Wirmańska
 • Szymon Gliński - wyróżniony
  Szymon Gliński - wyróżniony
do góry