Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

II Międzynarodowy Festiwal Filmowy o Totalitaryzmach „Echa Katynia” – debata „Multimedia w edukacji historycznej” – 16 kwietnia 2021

Transmisja na kanale IPNtv o godz. 14.00

Czas pandemii dobitnie pokazał wartość multimediów w procesie edukacji. Czy prosty przekaz ubrany w atrakcyjną formę graficzną może zastąpić opasłe podręczniki pełne przypisów? W która stronę zmierza dzisiejsza edukacja historyczna? Jak zaciekawić młodego człowieka i przekazać mu niezbędny zakres wiedzy?

Prowadzący: Michalina Żelazny (Biuro Edukacji Narodowej IPN)

Goście:

  • dr Tomasz Rzymkowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz pełnomocnik rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego
  • Adam Hlebowicz – dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN
  • dr Karol Nawrocki – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
  • Barbara Gołębiowska – kierowniczka Działu Edukacji w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Transmisja

 

do góry