Nawigacja

Aktualności

Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję o Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956.

Uczestnicy:

  • dr Sławomir Poleszak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie)
  • dr hab. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • dr Maciej Korkuć (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Krakowie)
  • dr Tomasz Łabuszewski (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie)

Prowadzenie: prof. Marek Wierzbicki (Biuro Badań Historycznych IPN).

Transmisja na kanale IPNtv 1 marca (poniedziałek), godz. 17.00

* * *

Wydanie II poprawione i uzupełnione Atlasu prezentuje zasięg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojną aktywność polskiej partyzantki powojennej. Publikacja jest unikatowa ze względu na szczegółowość prezentowanych treści historycznych oraz bogactwo informacji z zakresu najnowszej historii Polski.     

Oprócz wizualizacji kartograficznej wydawnictwo zawiera część opisową oraz ikonograficzną. Ramy chronologiczne atlasu wyznaczają wydarzenia istotne dla genezy i działalności polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Za początkowy moment kształtowania się tej konspiracji uznano styczeń 1944 r. – początek ofensywy sowieckiej, której skutkiem było wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie II RP. Data końcowa to grudzień 1956 r., symboliczny moment „wyjścia z lasu” – pod wpływem przemian październikowych – ukrywających się żołnierzy podziemia. Dla dopełnienia obrazu podziemia przypomniano również sylwetki tych, którzy z takiej możliwości nie skorzystali i trwali w ukryciu jeszcze w latach sześćdziesiątych, ścigani przez organa bezpieczeństwa.

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 jest skierowany do wszystkich zainteresowanych powojenną historią Polski. Autorzy starali się zastosować proste i sugestywne metody prezentacji kartograficznej, przemawiające do wyobraźni czytelnika, dlatego wydawnictwo będzie doskonałą pomocą edukacyjną dla uczniów.  

do góry