Nawigacja

Aktualności

Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021

 • Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
 • Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
 • Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
 • Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
 • Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
 • Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN) Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Aleksandra Wierzchowska (IPN)
 • W dyskusji o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” wziął udział dr Tomasz Łabuszewski z OBBH IPN Warszawa – 1 marca 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN) W dyskusji o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” wziął udział dr Tomasz Łabuszewski z OBBH IPN Warszawa – 1 marca 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dr Maciej Korkuć (OBUWiM w Krakowie) podczas dyskusji o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dr Maciej Korkuć (OBUWiM w Krakowie) podczas dyskusji o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN) Dyskusja o „Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” – 1 marca 2021. Fot. Piotr Życieński (IPN)

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do obejrzenia dyskusji o Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956.

Uczestnicy:

 • dr Sławomir Poleszak (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie)
 • prof. dr hab. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr Maciej Korkuć (Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Krakowie)
 • dr Tomasz Łabuszewski (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie)

Prowadzenie: prof. Marek Wierzbicki (Biuro Badań Historycznych IPN).

Retransmisja na kanale IPNtv

* * *

Wydanie II poprawione i uzupełnione Atlasu prezentuje zasięg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojną aktywność polskiej partyzantki powojennej. Publikacja jest unikatowa ze względu na szczegółowość prezentowanych treści historycznych oraz bogactwo informacji z zakresu najnowszej historii Polski.     

Oprócz wizualizacji kartograficznej wydawnictwo zawiera część opisową oraz ikonograficzną. Ramy chronologiczne atlasu wyznaczają wydarzenia istotne dla genezy i działalności polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Za początkowy moment kształtowania się tej konspiracji uznano styczeń 1944 r. – początek ofensywy sowieckiej, której skutkiem było wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie II RP. Data końcowa to grudzień 1956 r., symboliczny moment „wyjścia z lasu” – pod wpływem przemian październikowych – ukrywających się żołnierzy podziemia. Dla dopełnienia obrazu podziemia przypomniano również sylwetki tych, którzy z takiej możliwości nie skorzystali i trwali w ukryciu jeszcze w latach sześćdziesiątych, ścigani przez organa bezpieczeństwa.

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 jest skierowany do wszystkich zainteresowanych powojenną historią Polski. Autorzy starali się zastosować proste i sugestywne metody prezentacji kartograficznej, przemawiające do wyobraźni czytelnika, dlatego wydawnictwo będzie doskonałą pomocą edukacyjną dla uczniów.  

do góry