Nawigacja

Aktualności

Dyskusja online wokół książki „Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty” – 3 lutego 2021

Retransmisja na IPNtv

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do obejrzenia dyskusji wokół książki Henryk Sławik 1894–1944. Biografia socjalisty., która odbyła się 3 lutego 2021 roku

Uczestnicy:

  • dr Tomasz Kurpierz – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach
  • dr Wojciech Frazik – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Krakowie
  • dr hab. Gábor Lagzi  – dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie

Prowadzenie: dr Michał Przeperski – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Gdańsku.

Retransmisja na kanale IPNtv

 

* * *

Książka przedstawia społeczną, zawodową i polityczną działalność Henryka Sławika (1894–1944). Urodził się w Szerokiej na Górnym Śląsku, w rodzinie chłopskiej. Przed 1914 r. pracował jako robotnik m.in. w Altonie k. Hamburga,  w czasie I wojny światowej był żołnierzem armii niemieckiej i jeńcem w obozie na Syberii. Po 1918 r. walczył w powstaniach śląskich i aktywnie uczestniczył w kampanii przed plebiscytem mającym zadecydować o przynależności państwowej tego regionu. W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. dynamicznie działał na Górnym Śląsku w Polskiej Partii Socjalistycznej, był wieloletnim redaktorem „Gazety Robotniczej”, radnym miejskim i członkiem Śląskiej Rady Wojewódzkiej, prezesem Syndykatu Dziennikarzy Polskich Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz członkiem wielu komitetów i towarzystw społecznych. W 1939 r. los rzucił go, podobnie jak kilkadziesiąt tysięcy polskich uchodźców, na Węgry, gdzie na skutek niezwykłego splotu wydarzeń stanął na czele polskiego komitetu. Współpracował zwłaszcza ze swym przyjacielem Józsefem Antallem, wysokim urzędnikiem w tamtejszym MSW. Znakomicie organizując jawną i tajną opiekę nad rzeszą wojennych uciekinierów, obaj przyczynili się do uratowania tysięcy osób, w tym wielu polskich Żydów. Po wkroczeniu Niemców na Węgry w marcu 1944 r. Sławik musiał się ukrywać, wpadł jednak w ręce hitlerowców i po brutalnym śledztwie został wywieziony do obozu w Mauthausen-Gusen. Tam 23 sierpnia 1944 r. powieszono go wraz z kilkoma jego współpracownikami. W 1990 r. uhonorowany został tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, a w 2010 r. odznaczony Orderem Orła Białego.

do góry