Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Spotkanie w IPN w 62. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

W dniu 14 września 2001 r. (piątek), Prezes IPN, prof. dr hab. Leon Kieres spotkał się z przedstawicielami organizacji kombatanckich w celu uczczenia 62. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.

Profesor Leon Kieres witając szanownych gości powiedział, między innymi:
"(...) Na tej sali mam zaszczyt gościć tych, którzy powiedzieli twardo: NIE, zarówno nazizmowi, jak i komunizmowi. Wielu z Was przypłaciło to najcięższymi represjami, więzieniem, obozami karnymi z rąk obu okupantów, a także, co najboleśniejsze, polskich. Walczyliście na wiele sposobów: karabinem i działalnością cywilną, tajnym nauczaniem i przy powielaczu, na wszystkich frontach świata i w kraju, służąc Polskiemu Państwu Podziemnemu, którego pamięć uczcimy niedługo - 27 września. Każdy z Was ma swoje osobiste doświadczenia, wzbogacone doświadczeniem kolegów i przyjaciół. (...) Chciałbym podkreślić, że jesteście, szanowni i drodzy Kombatanci, naszymi cennymi Partnerami we wspólnym dziele budowania pamięci narodowej."
Głos zabrał także, ppkł. Stanisław Karolkiewicz - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Czesław Cywiński - Wiceprzewodniczący ŚZŻAK oraz Władysław Matkowski - Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
Przedstawiciele organizacji kombatanckich podkreślali ważność powołania Instytutu Pamięci Narodowej, którego misja w kształtowaniu pamięci narodowej jest niebagatelna. Zwrócili też uwagę na rolę Biura Edukacji Publicznej, którego wkład w kształtowaniu nowych pokoleń jest obowiązkiem obecnego pokolenia, przyszłości polskiego narodu.

Kwestię istoty oraz stanu śledztw dotyczących zbrodni sowieckich omówił Zastępca Prezesa IPN, Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prof. dr hab. Witold Kulesza.

W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja multimedialnych zdjęć z pierwszych dni okupacji sowieckiej na ziemiach polskich pochodzących z archiwów IPN (zdjęcia dostępne są na naszej stronie).
Zakres badań naukowych poświęconych represjom sowieckim dokonanych na obywatelach polskich - w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej - omówił Dyrektor Biura Edukacji Publicznej dr hab. Paweł Machcewicz.
Na koniec spotkania wywiązała się interesująca dyskusja podczas której kombatanci dzielili się wojennymi doświadczeniami z okupacji niemieckiej i sowieckiej.

do góry