Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990” – Kraków, 27 maja 2021

Zapraszamy do udziału w konferencji „Służba Bezpieczeństwa w latach 1975–1990”, która odbędzie się w Krakowie 27 maja 2021 roku. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2021.

Zachęcamy do przedstawiania referatów dotyczących struktur, metod, form i środków pracy SB w latach 1975–1990. Interesują nas zarówno pełniejsze ujęcia monograficzne, jak i ciekawsze case-study.

Artykuły pokonferencyjne staną się podstawą bloku tematycznego „Aparatu Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, który planowany jest na rok 2022. Teksty w dziale tematycznym powinny mieścić w objętości od 40 000 do 80 000 znaków ze spacjami.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy badaczy zajmujących się innymi organami komunistycznego aparatu represji, ewentualne teksty dotyczące służb wojskowych będziemy publikowali w dziale „Varia”.

Propozycje referatów (oraz tekstów) prosimy przesyłać na adres: filip.musial@ipn.gov.plelzbieta.pietrzyk@ipn.gov.pl. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2021.

 

do góry