Nawigacja

Aktualności

Dyskusja online: Bitwa pod Lenino 1943 - krwawy mit założycielski Ludowego Wojska Polskiego – Szczecin, 21 stycznia 2020

Zapraszamy na dyskusję o genezie, przebiegu i rezultatach bitwy pod Lenino, jak również o licznych przemilczeniach i mitach z nią związanych.

  • 1200x628

Na fanpage'u @IPN.Szczecin na Facebooku oraz YouTube IPNtvPL polecamy dyskusję online „Bitwa pod Lenino 1943 - krwawy mit założycielski Ludowego Wojska Polskiego”. O genezie, przebiegu i rezultatach bitwy pod Lenino, jak również o licznych przemilczeniach i mitach z nią związanych, rozmawiają:

  • dr hab. Łukasz Nadolski – Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
  • mgr Kamil Anduła – Wojskowe Biuro Historyczne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • moderator dyskusji: dr Przemysław Benken – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie

Bitwa pod Lenino, stoczona w październiku 1943 r., miała być jednym z elementów pierwszej fazy sowieckiej ofensywy strategicznej na Białorusi, która stworzyłaby dogodne warunki do wejścia Armii Czerwonej na ziemie II Rzeczypospolitej i dalszego natarcia na zachód, w kierunku Berlina. Ponieważ wspomniana ofensywa miała, prócz militarnego, wielkie znaczenie polityczne, w Moskwie uznano za celowe, by wzięła w niej udział 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Formacja dowodzona przez gen. Zygmunta Berlinga była narzędziem Józefa Stalina, który za jej pośrednictwem zamierzał zdobyć poparcie społeczeństwa polskiego i międzynarodowe uznanie dla przyszłego, całkowicie zależnego od Moskwy, rządu nad Wisłą złożonego z komunistów. Udział 1. DP w bitwie pod Lenino zakończył się sromotną klęską i stratą ponad 3 tys. żołnierzy. Nie przeszkodziło to jednak komunistom wykreować zafałszowanego obrazu starcia, czyniącego z wojskowej katastrofy mit założycielski tzw. Ludowego Wojska Polskiego i polsko-sowieckiego braterstwa broni w II wojnie światowej.

Retransmisja

 

Zapowiedź

 

 

  

do góry