Nawigacja

Aktualności

Zmarł o. Maciej Zięba OP – 31 grudnia 2020

O. Maciej Zięba – dominikanin, fizyk, teolog, filozof i publicysta. Związany był działalnością opozycji demokratycznej od 1973 roku.

  • O. Maciej Zięba (1954–2020)
    O. Maciej Zięba (1954–2020)

O. Maciej Zięba w latach siedemdziesiątych działał w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1981 roku (święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku).

W 1980 roku zaangażował się w działalność w „Solidarności”: zakładał związek w swoim zakładzie pracy – w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, był ekspertem regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, był także współtwórcą i pierwszym redaktorem naczelnym biuletynu „Solidarność Dolnośląska” oraz dziennikarzem „Tygodnika Solidarność”. W latach 1981–1988 współpracował z podziemną „Solidarnością”.

W 1989 tworzył w „Gazecie Wyborczej” rubrykę religijną „Arka Noego”. Od 1998 do 2006 był prowincjałem polskiej prowincji dominikanów. Był jednym z organizatorów, a w latach 2007–2010 dyrektorem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Współpracę z o. Maciejem Ziębą następująco wspominał prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku:

Jednym z najciekawszych wątków w życiorysie ojca Macieja Zięby było sprawowanie w latach 2007–2010 funkcji dyrektora ECS. W rzeczywistości to On właśnie stworzył fundament pod dalszy rozwój tej instytucji, pod zbudowanie ogromnego i wartościowego muzeum pięknej historii Solidarności, to On stworzył też szereg ważnych kontaktów, które wspomogły odegranie przez ECS dużej roli w upowszechnieniu wiedzy o historii NSZZ „Solidarność”.

Wśród tych licznych kontaktów była także współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej na poziomie Centrali i oddziałów w całej Polsce, a także z samym Oddziałem w Gdańsku. Przypomnę chociażby ważny blok działań edukacyjnych, naukowych, upamiętniających związanych z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej, gdy wspólnie trzy instytucje: Muzeum II Wojny w budowie, ECS w budowie, oraz Oddział IPN w starej jeszcze siedzibie (a ściślej w czterech siedzibach w Oliwie, Wrzeszczu (Gdańsk) i na Witominie oraz na Wzgórzu św. Maksymiliana (Gdynia), zrealizowały we wrześniu 2009 roku. Kontakty Oddziału IPN Gdańsk z ECS w okresie kierowania nim przez ojca Macieja Ziębę były bardzo dobre i niezwykle liczne. Do dziś wspominam z wielkim sentymentem tego mądrego kapłana, który odegrał bardzo ważną rolę w popularyzacji wiedzy o historii Solidarności.

Wśród wielu wspólnych inicjatyw Oddziału IPN w Gdańsku i Europejskiego Centrum Solidarności z tego czasu można wymienić m. in. prezentację wystaw poświęconych opozycji demokratycznejW 2015 roku o. Maciej Zięba otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności. Zmarł po wielu miesiącach walki z chorobą nowotworową 31 grudnia 2020 roku we Wrocławiu.

***

Poniżej przypominamy rozmowę z ojcem Maciejem Ziębą SD dot. osobistych wspomnień związanych z postacią papieża Jana Pawła II, jego myśli społecznej i wkładu w idee ruchu Solidarności, nagraną dla IPNtv przez Oddział IPN we Wrocławiu.

do góry