Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Laureaci nagrody IPN „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski 2020

Instytut Pamięci Narodowej przyznał nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. To honorowe wyróżnienie otrzymały w 2020 roku trzy osoby i trzy organizacje.

Lista laureatów nagrody w porządku alfabetycznym:

Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej W Wilnie” (Litwa) – najważniejsza dla Polaków i Polonii instytucja na Litwie ze względu na szerokie spektrum działań służących propagowaniu polskiej historii, kultury i języka. Wydarzenia współorganizowane z Oddziałem IPN w Białymstoku mają stałe grono odbiorców.

 

Teruo Matsumoto (Japonia) – to wybitny japoński historyk zainteresowany polską historią, szczególnie problematyką losów Polski i Polaków w czasie II wojny światowej, badający m.in. kwestię tak zwanych „dzieci syberyjskich”, działalność Janusza Korczaka i Bronisława Piłsudskiego; propaguje w Japonii wiedzę o najnowszej historii Polski.

 

Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Cierlicko-Kościelec w Republice Czeskiej (Czechy) – mieści się niedaleko miejsca katastrofy samolotu Żwirki i Wigury i z tym wiąże swoją główną działalność upamiętniającą polskich pilotów, ale też organizuje imprezy związane z upamiętnianiem polskiej historii, kultury i tradycji.

 

Muzeum Izba Polska (Dania) jedyne w Danii i na świecie miejsce upamiętniające i popularyzujące dziedzictwo Polonii duńskiej; ukazuje mało znaną historię polskich pracowników sezonowych; prowadzone przez polsko-duńskich wolontariuszy-społeczników, gromadzi, chroni i popularyzuje zasoby kulturalne związane z dziedzictwem pionierskiego pokolenia polskich emigrantów; propaguje wiedzę o polskiej historii.

 

Frans C.K. Ruczynski (Holandia) – prezes Fundacji Museum Breda-Polen 1939–1945 im. Generała Maczka w Bredzie należy do grona osób z wielkim zaangażowaniem upamiętniających udział polskich żołnierzy w wyzwalaniu Holandii. Z pasją propaguje wiedzę o tamtych wydarzeniach, zabiega również o wsparcie dla projektów Fundacji.

 

János Tischler (Węgry) – człowiek-instytucja, który, przyczynił się w znaczny sposób do pielęgnowania pamięci historycznej o Polsce i Polakach na Węgrzech, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń roku 1956 w Poznaniu i Budapeszcie. Jest autorem lub współautorem wystaw i publikacji temu poświęconych; często bierze udział w szkoleniach z zakresu edukacji historycznej, w spotkaniach z uczniami, studentami, mieszkańcami różnych miast. Ściśle współpracuje z OBEN IPN Poznań.

 

Niestety ze względu na epidemię koronawirusa i związane z nią obostrzenia musimy odwołać uroczystość wręczenia odznaczeń, którą zwykle organizujemy w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Gdy tylko warunki na to pozwolą, chcemy spotkać się z tegorocznymi laureatami w dogodnym dla wszystkich terminie, którego jednak nie jesteśmy jeszcze w stanie ustalić.

Nagrody prześlemy pocztą.

W załączonym filmie przedstawiamy tegorocznych laureatów: 

 

 

 

* * *

 „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski to honorowe wyróżnienie przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w sferze edukacyjnej i naukowej. Dzięki nim wiedza o naszej najnowszej historii jest upowszechniana zarówno w skupiskach polonijnych, jak i wśród obcokrajowców.

do góry