Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Dyskusja o książce „Franciszka Skwierczyńskiego »tajna kronika« szczecińskiej »Solidarności«” – Szczecin, 17 września 2020

Transmisja online

W strukturach szczecińskiej „Solidarnośći” w latach 1980-1982 działał jeden z najbardziej niebezpiecznych agentów Służby Bezpieczeństwa. Franciszek Skwierczyński był członkiem Prezydium Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie i uczestnikiem I Krajowego Zjazdu Delegatów „Solidarności”, a jednocześnie tajnym współpracownikiem o pseudonimach „Śmiały” i „Kamil”. Jego działalność  przyniosła opozycjonistom niepowetowane straty. Szczególnie przydatny dla bezpieki okazał się po wprowadzeniu stanu wojennego, sabotując inicjatywy mające na celu integrację podziemnych struktur związkowych. Obszerne, nierzadko pikantne informacje, jakie przekazywał funkcjonariuszom to nie tylko cenne źródło do badań nad historią szczecińskiej „Solidarności”, lecz także punkt odniesienia do  jej funkcjonowania  w wymiarze ogólnopolskim. Zachowaną niemal w komplecie dokumentację działań agenta należałoby uznać za specyficzną formę kroniki owych przełomowych lat. 

Szczegółową analizę działalności tej tajemniczej postaci, w której życiorysie do dzisiaj pozostaje wiele znaków zapytania, zawarto w wydawnictwie źródłowym szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej: Przemysław Benken, Magdalena Dźwigał, Marcin Stefaniak, Franciszka Skwierczyńskiego „tajna kronika” szczecińskiej „Solidarności” w latach 1980–1982. Książka jest punktem wyjścia do dyskusji online, którą polecamy na fanpage'u Facebook @IPN.Szczecin oraz YouTube IPNtvPL z udziałem:

świadków historii:

  • Tomasza Zielińskiego
  • Wiesława Szajko

historyków: 

  • dr. Marcina Stefaniaka
  • dr. Przemysława Benkena
  • dr. hab. Sebastiana Ligarskiego.

Zapowiedź

Transmisja

 

 WIĘCEJ O KSIĄŻCE 

 KUP ONLINE

 

do góry