Nawigacja

Aktualności

Kardynał Henryk Gulbinowicz otrzymał status pokrzywdzonego – Wrocław, 6 lutego 2007 r.

  • 2
  • 3
  • 4
We wtorek, 6 lutego 2007 r. Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz otrzymał z rąk Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki dokument potwierdzający przyznanie mu statusu pokrzywdzonego. „Luty był zawsze dla mnie miesiącem wyjątkowym” – powiedział podczas uroczystości wręczenia dokumentu Ksiądz Kardynał. Znany ze swojej niezłomnej postawy kapłan był celem szczególnie intensywnych działań inwigilacyjnych ze strony aparatu bezpieczeństwa. Odnalezione w archiwach dokumenty dokładnie ilustrują próby ingerowania w życie duszpasterza i metody, do jakich uciekali się funkcjonariusze SB. Mimo zaangażowania ogromnych środków wszelkie działania mające osłabić pozycję Księdza Kardynała okazywały się bezskuteczne.

Na uroczystości w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego obecni byli przedstawiciele wrocławskiej archidiecezji. Gospodarzem miejsca, otwierającym i zamykającym spotkanie, był Arcybiskup Marian Gołębiewski. Wśród gości obecni byli biskupi Edward Janiak oraz Andrzej Siemieniewski, a także Biskup Wrocławsko-Gdański Obrządku Greckokatolickiego Włodzimierz Juszczak. Spotkanie prowadził Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu – prof. Włodzimierz Suleja. Nie zabrakło również innych znamienitych gości, przedstawicieli władz miasta i województwa. Otrzymania statusu pokrzywdzonego gratulowali Kardynałowi Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Andrzej Łoś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prof. Leon Kieres oraz Prezydent Miasta Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Licznie stawili się przedstawiciele regionalnych i ogólnopolskich mediów.

Prezes IPN podczas wypowiedzi poprzedzającej przekazanie Kardynałowi Gulbinowiczowi statusu pokrzywdzonego zaznaczył, że Kościół był środowiskiem najmniej złamanym przez służby bezpieczeństwa PRL, a „postawą bardziej typową dla Kościoła jest postawa Kardynała Gulbinowicza, a nie postawa tych jakże mniej licznych, którzy zdradzili”.
Naczelnik Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów – dr Tomasz Balbus – scharakteryzował odnalezione w archiwach IPN materiały dotyczące Kardynała. „Zachowały się również donosy agentów, raporty szefów bezpieki wrocławskiej informujące o niepokornej postawie Księdza Kardynała” – tłumaczył zgromadzonym. Operacja rozpracowywania kurii wrocławskiej była prowadzona od przełomu lat 40. i 50. i została oznaczona kryptonimami „centra”, a potem – „bastion”.

Ksiądz Kardynał, bardzo wzruszony uroczystością, powiedział do gości: „Jak się człowiek doczeka oceny, to jest dobrze na sercu”. Zaznaczył jednocześnie, że nie wie jeszcze, czy zajrzy do dokumentów, które przekazano mu w związku z otrzymaniem statusu pokrzywdzonego: „Zastanawiam się bardzo i tak w moim wnętrzu, moje ja mówi: co ty tam zobaczysz? Pseudonimy, numery, plotki, posądzenia… myślę, że lepiej nie zaglądać, żeby zostawić dobre pojęcie o człowieku…”. 

do góry