Nawigacja

Aktualności

Film „Niepokonany. Opowieść o generale Stanisławie Maczku” Rafała Geremka laureatem tegorocznej Nagrody im. Janusza Kurtyki w 27. Konkursie SDP

 • Rafał Geremek odbiera Nagrodę im. Janusza Kurtyki z rąk prezesa IPN Jarosława Szarka – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Rafał Geremek odbiera Nagrodę im. Janusza Kurtyki z rąk prezesa IPN Jarosława Szarka – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Galę wręczenia nagród SDP za rok 2019 poprowadzili prezes SDP Krzysztof Skowroński oraz skarbnik SDP Aleksandra Rybińska – 25 czerwca 2020. Fot. sk (IPN) Galę wręczenia nagród SDP za rok 2019 poprowadzili prezes SDP Krzysztof Skowroński oraz skarbnik SDP Aleksandra Rybińska – 25 czerwca 2020. Fot. sk (IPN)
 • Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Rafał Geremek – laureat Nagrody im. Janusza Kurtyki za film „Niepokonany. Opowieść o generale Stanisławie Maczku ” – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Rafał Geremek – laureat Nagrody im. Janusza Kurtyki za film „Niepokonany. Opowieść o generale Stanisławie Maczku ” – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prezes IPN Jarosław Szarek. Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prezes IPN Jarosław Szarek. Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Galę wręczenia nagród SDP za rok 2019 poprowadzili prezes SDP Krzysztof Skowroński oraz skarbnik SDP Aleksandra Rybińska – 25 czerwca 2020. Fot. sk (IPN) Galę wręczenia nagród SDP za rok 2019 poprowadzili prezes SDP Krzysztof Skowroński oraz skarbnik SDP Aleksandra Rybińska – 25 czerwca 2020. Fot. sk (IPN)
 • Ksiądz Roman Sikoń – laureat (wraz z Michałem Królem) nagrody im. Kazimierza Dziewanowskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Ksiądz Roman Sikoń – laureat (wraz z Michałem Królem) nagrody im. Kazimierza Dziewanowskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Barwne opowieści o patronach nagród przygotował członek ZG SDP Stefan Truszczyński – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Barwne opowieści o patronach nagród przygotował członek ZG SDP Stefan Truszczyński – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za rok 2019 – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Monika Kalinowska – laureatka nagrody im. Macieja Łukasiewicza – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Monika Kalinowska – laureatka nagrody im. Macieja Łukasiewicza – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Monika Kalinowska – laureatka nagrody im. Macieja Łukasiewicza – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Monika Kalinowska – laureatka nagrody im. Macieja Łukasiewicza – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Radosław Jankiewicz – laureat nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Radosław Jankiewicz – laureat nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Jolanta Sułecka – red. naczelna Kuriera Ostrowskiego, tygodnika wyróżnionego nagrodą im. Aleksandra Milskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Jolanta Sułecka – red. naczelna Kuriera Ostrowskiego, tygodnika wyróżnionego nagrodą im. Aleksandra Milskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Olga Doleśniak-Harczuk – laureatka nagrody im. Stefana Żeromskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Olga Doleśniak-Harczuk – laureatka nagrody im. Stefana Żeromskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Paweł Kapusta – laureat nagrody im. Kazimierza Wierzyńskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Paweł Kapusta – laureat nagrody im. Kazimierza Wierzyńskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Aleksander Majdański – laureat nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Aleksander Majdański – laureat nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Jakub Kamiński – laureat nagrody im. Erazma Ciołka – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Jakub Kamiński – laureat nagrody im. Erazma Ciołka – 25 czerwca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wybrało najlepsze publikacje i osobowości dziennikarskie minionego roku. Gala wręczenia nagród odbyła się w czwartek, 25 czerwca,  w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie. W tym roku nagrody rozdano w 15 kategoriach – 12 dziennikarskich, dwóch w dziedzinie fotografii prasowej, przyznano też nagrodę specjalną Fundacji Solidarności Dziennikarskiej. Główną Nagrodę Wolności Słowa SDP otrzymał  Mariusz Pilis za dokument „Sprawiedliwość” (TVP1).   Pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych znaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Jak co roku do nagród cieszących się największym zainteresowaniem należała Nagroda im. Janusza Kurtyki. Powędrowała ona do Rafała Geremka, którego film „Niepokonany. Opowieść o generale Stanisławie Maczku” został uznany przez Jury Główne Konkursu za najlepszą publikację o tematyce historycznej roku 2019. Pierwsze wyróżnienie w tej samej kategorii zdobyła Marzena Kumosińska z Oddziału IPN w Łodzi za film „Skazany na zapomnienie. Wacław Lipiński”. Wśród wyróżnionych znalazł się również reportaż Sławomira Koehlera „Zabójstwo Emila Barchańskiego”. 

Nagrodę im. Janusza Kurtyki wręczył laureatowi prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. – Generałowi Maczkowi nigdy nie dane było powrócić do Polski, ale dzięki książkom, które dzisiaj powstają i dzięki takim filmom on cały czas wraca  – powiedział prezes Instytutu podczas ceremonii. IPN od wielu lat wspiera merytorycznie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w organizacji Konkursu, a także po raz trzeci występuje w roli fundatora Nagrody im. Janusza Kurtyki.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jest najstarszą i cieszącą się największym autorytetem organizacją dziennikarską w Polsce. Ma za sobą m.in. tradycje udziału w próbach demokratyzacji ustrojowej w roku 1956 i w latach 1980-81 oraz działalności w opozycji demokratycznej w stanie wojennym. Obecnie Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w inicjatywach służących budowaniu państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

 

do góry