Nawigacja

Видання IPN укр

40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kościół rzymskokatolicki wobec powstania i działalności NSZZ »Solidarność«” – Białystok, 29 sierpnia 2020 r.

W ramach obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Region Podlaski NSZZ „Solidarność” zorganizował ogólnopolską konferencję naukową, która odbyła się 29 sierpnia 2020 r. w Białymstoku.

Konferencja rozpoczęła się przywitaniem gości przez dr hab. Krzysztofa Sychowicza – naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Białystok. Swoją obecnością zaszczycili m.in. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski czy dowódca 18 Pułku Rozpoznawczego płk Paweł Lachowski.

Następnie odbył się pierwszy panel konferencji, na którym zaprezentowano rolę oraz wpływ Kościoła na działalność „Solidarności".

Kolejnym punktem programu było wręczenie lokalnym działaczom „S” Honorowych Odznak „SEMPER FIDELIS”, czego dokonał przedstawiciel Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

Po krótkiej przerwie Magdalena Dzienis-Todorczuk z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Białystok zaprezentowała szereg inicjatyw oraz materiałów edukacyjnych, które zostały przygotowane z okazji 40. rocznicy powstania „Solidarności”. Oprócz wystaw, które stały w trzech miastach województwa podlaskiego, w Białymstoku pojawiły się także banery oraz spoty związane z tą rocznicą. Uczestnikom rozdano także foldery z pendrive'ami – kluczami do historii, które zawierały m.in. fragmenty wspomnień uczestników tamtych wydarzeń.

Całość zamknął drugi panel naukowy, w którym zaprezentowano m.in. sylwetki księży związanych z działalnością NSZZ „S” działających zarówno w regionie białostockim, ale także w Suwałkach, czy też diecezji warmińskiej.

Fala strajków, która w sierpniu 1980 r. przetoczyła się przez całą Polskę, przerodziła się w masowy społeczno-niepodległościowy ruch, na bazie którego powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Niezwykle istotną rolę w rozwoju Związku pełnił Kościół katolicki. Nieprzychylna reakcja władz sprawiła, że uczestnicy tamtych wydarzeń nierzadko szukali wsparcia w religii i u samych duchownych, a krzyż stał się symbolem walki o godne życie i sprzeciwem wobec systemu komunistycznego.

do góry