baner
b
orzel

1
 

l
Przez leśne oddziały Zgrupowania „Ognia” przewinęło się co najmniej
700 żołnierzy. Sieć współpracowników, informatorów
i zakonspirowanych członków zgrupowania
w całej Małopolsce obejmowała kilka tysięcy ludzi.