baner
b
orzel

1
 

l
Zgrupowanie zostało zorganizowane według wzorów wojskowych. Obowiązywały zasady dyscypliny i odpowiedzialności takie jak
w zbrojnych oddziałach Polski Podziemnej.Apel w obozie oddziału ochrony sztabu mjra „Ognia” (zaznaczony „×”).
Gorce, lato 1946 r.Jedna z UB-owskich prób rozrysowania całości zgrupowania „Ognia”.


    
Podział dyżurów wartowniczych w 2 kompanii dowodzonej przez Jana Kolasę „Powichra”. Tatry, grudzień 1946 r.