baner
b
orzel

1
 

l
Straty poniesione jesienią 1946 r. i w styczniu 1947 r., czyli w okresie zimowego rozkwaterowania części partyzantów na wiejskich kwaterach, znacznie osłabiły partyzantkę. Jednak Zgrupowanie nie straciło zdolności mobilizacyjnych, a wydzielone oddziały nieustannie przeprowadzały akcje
w terenie.Pierwszy z lewej Józef Sral „Smak”, były żołnierz Legionów Piłsudskiego,
szef w sztabie zgrupowania „Ognia” i raport z informacją o jego śmierci
w czasie ataku UB i KBW na jeden z obozów „Ognia”.

Raport na temat walki przeciw 2. kompanii Zgrupowania w Dolinie Chochołowskiej w nocy z 6 na 7 grudnia 1946 r.Zwłoki dowódcy 3. kompanii por. Henryka Głowińskiego „Groźnego”
i Jana Osieckiego „Bratka”, poległych w walce z KBW w Bielance
9 listopada 1946 r. UB nigdy nie zdołało ustalić prawdziwej tożsamości „Groźnego” mimo poszukiwań prowadzonych jeszcze w latach 70.
Jeden z meldunków do dowódcy 2. kompanii ze stycznia 1947 r.
przejętych przez UB.