baner
b
orzel

1
 





l













Grupki niezłomnych, jak Antoni Wąsowicz „Roch” czy Józef Świder „Mściciel”, kontynuowały działalność partyzancką, w o wiele trudniejszych warunkach. Część z tych, którzy się ujawnili, już po kilku miesiącach znalazła się
w  więzieniach UB. Ostatni dowódca „Wiarusów” Stanisław Ludzia
„Harnaś”, „Dzielny” walczył do lata 1949 r., Jan Sałapatek „Orzeł”
– do 1955 r.





Fotografie i pieczęć „Wiarusów – III Kompanii AK”.
Zaznaczony („1”) Stanisław Ludzia „Harnaś”, „Dzielny”.







Fotografia Józefa Świdra „Mściciela” zastrzelonego przez UB
w walce 14 lutego 1948 r., wraz z opisem sporządzonym przez bezpiekę.



Opis strzelaniny w Lasku nocą  z 31 października na 1 listopada 1947 r.
z pieczątką UB „W ŻADNYM WYPADKU nie wolno wobec osób trzecich
ujawniać pochodzenia tej informacji”.