baner
b
orzel

1
 

l


Zabrana przez UB kartka z tekstem  przysięgi obowiązującej we wszystkich oddziałach „Ognia”.Józef Kuraś „Ogień” nieprzerwanie był związany z ruchem ludowym na Podhalu. Walczył o prawdziwą i niepodległą
Polskę Ludową – nie wątpił, że komunizm jest jej zaprzeczeniem.